„Smyslem veletrhu je seznámit občany Bruntálu i širokého okolí s poskytovateli sociálních služeb, kteří nabízejí pomocnou ruku nejrůznějším cílovým skupinám obyvatel," uvedla koordinátorka komunitního plánování bruntálské radnice Vendula Bradová.

Co je příjemné, pořadatelé nevybírají žádné vstupné. Návštěvníci si mohou projít nejen odborná stanoviště sociálních a návazných služeb, součástí veletrhu je prezentace nezbytných zdravotních a kompenzačních pomůcek, které zkvalitňují život osobám se zdravotním postižením.

Například schodolez, což je zařízení, které umožňuje snadno překonat téměř všechny typy schodišť. Nebo i osobní automobil upravený pro potřeby osob 
s tělesným postižením.

„Rovněž návštěvníci mohou zhlédnout názornou ukázku činnosti terapeutických psů," potvrdila Vendula Bradová. Nově 
v rámci veletrhu proběhne potravinová sbírka pro osoby a rodiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené zejména s nedostatkem finančních prostředků na nákup potravin.

Potraviny budou rozděleny mezi spolupracující poskytovatele sociálních služeb, tedy Slezskou diakonii, střediska v Bruntále a také Ligu Bruntál.

Doprovodný program
Bubenické vystoupení uživatelů sociálně terapeutické dílny Polárka, vystoupení Seniorek z Hlavnice, seskupení Dambra, Stonožka, Terne Čháve a další.