Rada Krnova jmenovala do čela nového odboru Pavlu Říhovou, která vyhrála výběrové řízení. Původně tajemník Igor Kozelek navrhoval na tento post vedoucího rušeného Odboru školství a zdravotnictví Otakara Válka, který ve výběrovém řízení skončil druhý. Radní se na svém prosincovém zasedání usnesli, že jmenování nového vedoucího stáhnou z programu, protože se chtěli nejdřív osobně seznámit s oběma nejlepšími uchazeči – s Válkem i s Říhovou.

Pořadí kandidátů, které určila výběrová komise, má jen charakter doporučení. Zákon o úřednících dává tajemníkovi pravomoc jmenovat vedoucím odboru kteréhokoli z uchazečů, který vyhověl zadávacím podmínkám a uspěl ve výběrovém řízení.

„Otakar Válek a Pavla Říhová byli jednoznačně nejlepší, ostatní uchazeči zůstali daleko za nimi. Jejich výsledky byly velmi těsné, paní Říhová vyhrála v očích komise o jeden bod. Ve prospěch pana Válka zase hovořila dlouholetá zkušenost na postu vedoucího odboru, zatímco paní Říhová se teprve musí zapracovat. Proto jsem v prosinci radě navrhl jmenovat vedoucím odboru pana Válka, ale akceptuji názor radních, že kvality obou nejlepších kandidátů jsou srovnatelné, a proto by se nám nejdřív měli představit osobně. Radní se shodli, že na ně lépe zapůsobilo vystoupení paní Říhové. Protože názor radních se shoduje s názorem výběrové komise, rozhodl jsem se na základě těchto doporučení dát přednost paní Říhové,“ popsal výběrové řízení tajemník Igor Kozelek.

Zatímco návrh na jmenování Otakara Válka předložil tajemník Kozelek radě písemně a v předstihu, návrh na jmenování Pavly Říhové sdělil až v průběhu zasedání rady, na základě prezentace uchazečů. Kozelkův předchůdce, bývalý tajemník Jiří Vodička, měl s bývalou radou vleklé spory právě kvůli kompetencím tajemníka při jmenování vedoucího odboru.

Vodička tvrdí, že v tomto případě tajemník rezignoval na své kompetence a ustoupil radě. „Rada jmenuje vedoucího odboru na návrh tajemníka. Pan tajemník Kozelek navrhl radě původně Otakara Válka, ale v průběhu dalšího zasedání rady svůj názor změnil. Když tajemník Kozelek mění navržené jméno podle přání rady, bude zřejmě dost elastický,“ shrnul své výhrady bývalý tajemník Vodička.

„Musím panu Vodičkovi vzkázat, že s výrazem „elastický“ nesouhlasím. Mé rozhodnutí bylo ovlivněno pouze výkonem obou uchazečů a také tím, jak konkrétně reagovali na některé specifické otázky,“ reagoval tajemník Igor Kozelek.