Pro úplnost, z koaličního ujednání vyšla rada ve složení Petr Fiala, Milan Horna, Vladimír Jedlička, Václav Mores, Eva Nedomlelová, Jiří Pozdíšek, Petr Rys, Jan Urban a Marcela Žáková.

Mimo jiné radní schválili termíny zasedání zastupitelů pro následující rok. Zastupitelé se sejdou v roce 2011 ve dnech 8. února, 12. dubna, 14. června, 20. září. 8. listopadu a 13. prosince. „Ve všech případech jde o úterý, tedy stejný den, v jakém bylo konání zasedání obvyklé v minulých funkčních obdobích,“ řekl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek. Ještě před tím se ale zastupitelé sejdou a termíny projednají na zasedání v úterý 14. prosince.

Radní na první schůzi v novém složení vzali na vědomí rozdělení gescí mezi starostu a oba místostarosty. Rozdělení je dle jednotlivých postů stejné jako v uplynulém období. Starosta Petr Rys se postará o odbor správy majetku a rozvoje města, odbor finanční a příslušné komise rady města.

První místostarosta Vladimír Jedlička má v gesci odbor obecní živnostenský úřad, odbor sociálních věcí, odbor školství, kultury a památkové péče a příslušné komise rady města.

Druhý místostarosta Václav Mores má na starosti odbor vnitřních věcí, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor výstavby a územního plánování a příslušné komise rady města.