Kolem půl desáté se dobrovolníci scházejí u radnice. Berou do rukou pytle na odpadky, rukavice a hrábě. „Jdeme sbírat hlavně polétavé odpadky," říká členka technických služeb Vrbna. Podobná skupinka se tvoří i před kostelem, před školkou Ve Svahu a na sídlišti v Družstevní ulici. Také v Železné a Mnichově mají svůj pracovní tým.

Brzy se skupina rozmístí po okolí, uklízí především polétavé odpadky na chodnících a podél cesty. V parku zámečku Grohmann pracují členové Spolku přátel Vrbenska. „Franto, dones nám další plachtu! Podívej se, co toho tady je," volá dobrovolnice Magda a hráběmi ukazuje na spoustu popadaného listí.

„Loni jsme uklízeli odpadky od kašny na náměstí až po Mirkův pramen. Letos jsme tuto trasu prošli už v týdnu, abychom měli dostatek času na uklízení zámeckého parku," říká Karel Michalus, předseda Spolku přátel Vrbenska.

„Ještě že nám letos vyšlo počasí. Vloni jsme uklízeli ve sněhu," vzpomíná Ladislava Lančiová. Je sice pod mrakem, ale déšť se Vrbnu po celý den vyhýbá.

Své dobrovolníky mají také v místní části Mnichov. „Letos jsme chtěli uklízet ve velkém. Říkali jsme si, že bychom začali už v Senátu a Poslanecké sněmovně, ale nakonec skončilo zas jen u úklidu v naší obci," směje se dobrovolník z Mnichova.

Členové Osadního výboru Mnichov i obyvatelé místní části se pustili do sbírání odpadků podél cest a podél řeky Černá Opava. „Naše práce má určitě smysl," míní starostka Vrbna Květa Kubíčková.

„Loni jsme například uklízeli černé skládky v Mnichově a letos už tam nejsou. Když lidé vidí, že se do uklízení města nezapojí jen technické služby, ale taky mnozí občané, něco se v nich asi pohne a nepořádku a černých skládek dělají o to méně," dodává.

Od nepořádku se čistí také okolí základní školy a hřbitova. Členové technických služeb Vrbna se vypořádávají s odpadky na sídlišti. V místní části Železná dobrovolníci v čele s místostarostkou Müllerovou odklízejí černou skládku.

Kolem jedné hodiny odpoledne se první část dobrovolníků schází v Mnichově na hřišti. Skupina asi dvaceti lidí posedává na lavičkách kolem rozdělaného ohně a opéká špekáčky. Druhá část pracovníků ještě uklízí v zámeckém parku. Přibližně o půl čtvrté práce končí i tam. „V neděli to doděláme a teprve potom si uděláme taky táborák," říká Karel Michalus a nakládá do auta pracovní pomůcky.

Do společné práce se kromě dobrovolníků zapojili i zaměstnanci městského úřadu, místní základní školy, členové Osadního výboru Mnichov, Spolku přátel Vrbenska, místního sboru dobrovolných hasičů a pracovníci technických služeb města.

Do celostátní akce Ukliďme Česko se v našem regionu uplynulý víkend přihlásili také v Krnově, kde uklízeli ježnické lesy, v Bruntále kolem základní školy, v Razové, v Lomnici, nebo třeba ve Starých Purkarticích.

Barbora Čandová