Aby předškoláci mohli do školky opravdu nastoupit, měli by se jejich zákonní zástupci dnes dostavit k zápisu. V krnovských školkách probíhá zápis pro školní rok 2014/2015 právě dnes a to v době od 10 do 16 hodin.

Ve stejný den se uskuteční zápis také v Základní škole a mateřské škole Slezské diakonie na Sídlišti pod Cvilínem, a to od 8 do 17 hodin.

Volných míst je dost, dětí ubývá

Vzhledem k demografickému vývoji lze očekávat, že Krnov bude mít v městských mateřských školách dostatek míst pro všechny zájemce. „Nejhorší situace měla být v loňském roce, ale ani tehdy jsme nezaznamenali žádné problémy.

Letos byla navíc otevřena firemní mateřská škola v nemocnici. Ze statistik narozených dětí očekáváme v příštích letech spíše úbytek dětí, takže v budoucnu by mohla být volná místa také pro mladší děti," uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Krnově Pavlína Říhová.

Pořádali dny otevřených dveří

Už týden před zápisem nabízely některé mateřské školky rodičům možnost seznámit se se zázemím i s pedagogy prostřednictvím dne otevřených dveří. V mateřských školách na Svatováclavské ulici nebo na náměstí Míru už prezentace proběhla. Mateřská škola na Hlubčické ulici umožní prohlídku dnes během zápisu.

Mateřská škola na Jiráskově ulici se představila akcí Velikonoční domeček. „Kromě prohlídky školy na příchozí čekaly tvořivé dílničky, upomínkové předměty, veselice v tělocvičně školy i ochutnávka dobrot ze školní kuchyně," prozradila ředitelka školy Danuta Mokrášová.

Ostatní školy den otevřených dveří nepořádají, ale umožňují v den zápisu nahlédnout do prostor školy nebo při individuálních návštěvách kdykoli v průběhu roku. K tomu stačí předchozí domluva s ředitelkou školy.

Krnovské děti mají přednost

V mateřských školách zřizovaných městem Krnov budou přednostně přijímat děti s trvalým pobytem na území města a děti s odkladem povinné školní docházky. Zdravotně postižené děti přednostně přijímá Mateřská škola na ulici K. Čapka, a to na základě odborného doporučení speciálního pedagogického centra.

Dále se přednostně přijímají sourozenci dětí, které už školku navštěvují a děti pracujících či studujících rodičů. Až další v pořadí jsou děti rodičů bez zaměstnání nebo na mateřské dovolené. Do mateřských škol zřízených městem Krnov mohou být přijaty i děti, které nemají bydliště na území města Krnova, ale až na doplnění kapacity mateřských škol.