Neupravený pozemek v areálu školy se změnil v klidné a přátelské místo k posezení, setkávání i dětským hrám. Jeho podobu naplánovali obyvatelé Staré Vsi na společných schůzkách, děti své představy zase ztvárnily obrázky. Součástí dnešní oslavy bude i celodenní program pro děti a dospělé v podobě Starovesské olympiády v netradičních disciplínách. Tato akce potrvá od 10 do 17 hodin.

Školní zahrada ve Staré Vsi byla po předchozím budování inženýrských sítí neupravená. V obci také chybělo zázemí pro rozvoj dalších kulturních, společenských a sportovních aktivit. Z tohoto důvodu se ředitelka školy Eva Staňková rozhodla zažádat u Nadace Partnerství o grant Místo pod stromy, který podporuje vznik a obnovu zelených veřejných prostranství.

Cílem bylo oživit zanedbanou školní plochu i povzbudit zdejší obyvatele, sdružení a spolky, aby společně usilovali o zlepšení prostředí v obci.

Základní myšlenkou a podmínkou udělení grantu Místo pod stromy je zapojení široké veřejnosti do všech fází proměny prostoru. Od přípravy a plánování až po konečné utváření. „Díky účasti na plánování měli lidé žijící ve Staré Vsi šanci ovlivnit vzhled místa tak, aby splňovalo jejich představy i potřeby," vysvětluje Ivana Adámková z Nadace Partnerství.

Na společných schůzkách se mimo jiné dohodli na úpravách terénu, jak proběhnou výkopové práce, přemístění zeminy a srovnání plochy, odstranění náletových či nevhodných dřevin a starých pařezů, odplevelení, odstranění starého plotu, vyzdobení a pomalování staré kůlny, založení trávníku a živých plotů, výsadbě trvalkového záhonu.

Díky dalším finančním zdrojům přibyli i dětské cyklohřiště, šplhací sestava s horolezeckou stěnou nebo plot mezi školou a místním penzionem. Děti si také sběrem papíru a starých elektrospotřebičů samy vydělaly na vysněnou trampolínu.

Nadační příspěvek Místo pod stromy se nevztahuje na pouhé technické úpravy prostoru. „Chceme, aby zeleně v obcích přibývalo. Z tohoto důvodu musí být výsadba stromů a keřů významnou a nedílnou součástí projektu," komentovala to Ivana Adámková. Pro osazení plochy proto obyvatelé Staré Vsi vybrali především ty druhy dřevin, které jsou v České republice původní a obec dobře zapojí do okolní krajiny jako například habry, javory, jabloně, střemchy nebo ptačí zob.