Radnice využívá možnosti zaměstnat osoby při veřejně i obecně prospěšných pracech. V současné době tak zaměstnává moravskoberounská radnice dvanáct občanů. Od 1. června letošního roku rozšířila pracovní skupinu o dalších pět osob.

„Město Moravský Beroun rovněž již dlouhodobě spolupracuje s Okresním soudem a Probační a mediační službou a podílí se na resocializaci odsouzených a na nerepresivní formě výchovného působení na pachatele,“ řekla tajemnice radnice Barbora Novotná. Odsouzený se může bezproblémově vyvinit, pokud odpracuje zdarma pro obec počet hodin, které mu stanovil okresní soud svým usnesením.

Trest obecně prospěšných prací je z kategorie takzvaných alternativních trestů. „Spočívá v povinnosti odsouzeného provést ve stanoveném rozsahu práce k obecně prospěšným účelům. Týká se to údržby veřejných prostranství, úklidu a údržby veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činností ve prospěch obcí,“ dodala Barbora Novotná.

Pro město jsou potřebné práce typu úklid města, nové nátěry, pomoc při stěhování a sečení travních porostů, opravy chodníků i drobné stavební opravy.