Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující zavíčkovaný včelí plod. Původcem je gram – pozitivní tyčinkovitý mikrob. Nákazu mohou rozšiřovat také roztoči a jiní škůdci.

Nákaza se šíří infikovanou stravou, která se dostane do trávicího traktu larev zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Z tohoto důvodu vyhlásila Krajská veterinární správa ochranné pásmo nebezpečné nákazy.

Na Opavsku se to týká Slavkova, Jaktaře, Štemplovce, Neplachovic–Zadků, Sádku, Jezdkovic, Nového Dvora, Stěbořic, Jamnice, Vlaštoviček, Jarkovic, Milostovic, Zlatníků a Dolních Životic. V tomto ochranném pásmu se zakazuje přemísťování včelstev, včelařských potřeb a zařízení mimo toto pásmo.

Je také nutno provést vyšetření všech včelstev se zaměřením na diagnostiku moru včelího plodu a to s odběrem minimálně jednoho vzorku na každých 15 včelstev. Vzorky musí být zaslány nejpozději 15. února 2010 na příslušné okresní inspektoráty KVS.

Při zjištění moru včelího plodu je zakázáno včelstva léčit. „Podrobnosti a přesné instrukce včelaři najdou v našem nařízení, které by mělo být zveřejněno na webových stránkách obcí. Toto nařízení nemá stanovenou dobu odvolání a ruší již předtím vydaná nařízení Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj,“ upřesnil Jaromír Polášek, ředitel KVS.