Následuje 6. října koncert holandského varhaníka Petera van Dijka v kapli Povýšení sv. Kříže na krnovském hřbitově. Má upozornit, že varhany ve hřbitovní kapli jsou klenotem, o kterém většina Krnovanů neví. Jde o nejstarší nástroj v regionu.

Minorité jsou s historií Krnova, jeho duchovní kulturou a šířením vzdělání jsou právě minorité spjati již po staletí, jak vypovídá i současná výstava Minorité v Krnově v městském muzeu. Ve skvělém koncertu, který si posluchači na dlouho zapamatují, protože začínal krupobitím o římsy chrámu, vystoupil Chrámový sbor z Krnova pod vedením sbormistra Václava Mičky a Chrámového sboru z Opavy s dirigentem Karlem Kosterou.

Koncert nabízel zcela odlišné způsoby sborového zpívání. Tento benefiční koncert byl nevšedním kulturním zážitkem. Zazněla zde klasická díla např. E.Griega, A. Tučapského, B. Smetany, a. j. Výtěžek z koncertu byl věnován na restaurování nádherných fresek. Tato velmi náročná práce ani po 17 letech není dokončena. Poslední restaurování fresek probíhalo právě před sto lety.

Setkání s duchovní hudbou organizuje Občanské sdružení Flemmichova vila a Hudební sdružení Krnov ve spolupráci s Konventem minoritů v Krnově a s mistry varhanářského řemesla. Chceme krnovskou veřejnost postupně seznamovat s klenoty duchovní hudby ať už v podobě vokální, orchestrální, ale především varhanní.

Přáli bychom si, aby Krnované nebyli jako ševcovy děti, které chodí bosi, aby v našem městě varhany pravidelně zněly. Chceme všechny krnovské varhany postupně představit na jednotlivých koncertech. Jejich originalitu, charakter, krásu hodnou obdivu, ale také práci mistrů, kteří je stavěli nebo zachraňovali toto kulturní dědictví náročným restaurováním.

A tak v Krnově díky varhanářské dílně Kánský – Brachtl uvítáme světoznámého organistu Petera van Dijka z Holandska, specialistu na staré varhany. Absolvoval obory varhany, interpretaci chrámové hudby na Vysoké hudební škole v Utrechtu, cembalo na Sweelinckově konzervatoři v Amsterodamu a hudební vědu na utrechtské univerzitě. Je učitelem, interpretem, hudebním režisérem i producentem, má za sebou množství hudebních nahrávek.

Pracuje v odborných porotách významných festivalů, spolupracuje s rozhlasem, napsal bezpočet novinových článků a několik knih na téma hudební rétorika, provozovací praxe, stavba varhan a historie varhan. Jeho činnost je velmi rozsáhlá. Pod jeho dohledem byly restaurovány vzácné varhany Týnského chrámu v Praze.

Peter van Dijk bude koncertovat 6. října v 17 hodin na varhany kaple Povýšení sv. Kříže na městském hřbitově. Zdejší varhany jsou klenotem, o kterém většina Krnovanů neví. Nejsou nijak veliké, ale jsou nejstaršími varhanami v celém regionu. Starší jsou až v Olomouckém kraji. Vytvořil je opavský varhanář Wenzel Thiel v roce 1732. V letech 2006 – 2007 provedla jejich restaurování Varhanářská dílna Kánský – Brachtl, Krnov, Zlaté loučky. Bude to neobyčejné setkání s pozoruhodným člověkem, vzácným zachráněným nástrojem a duchovní hudbou.

KvětoslavaKukulová