Zaměstnanci Podhorské nemocnice Agel hospitalizovaným pacientům na interním a chirurgickém lůžkovém oddělení, na covid jednotce, oddělení ošetřovatelské péče i v Sociální službě Podhorská dokončují vánoční výzdobu. Lůžková péče totiž nepřeruší provoz ani během svátků.

Štědrý večer v Bruntálu a Rýmařově

„Předpokládáme, že v tomto období budou hospitalizovány až desítky pacientů na odděleních v Bruntále i v Rýmařově, kteří ze zdravotních důvodu nemohou trávit Vánoce s rodinami. Stejně tak na Sociální službě Podhorská v Rýmařově, která je v současnosti domovem 11 klientů, vytvoří pracovníci štědrovečerní atmosféru těm uživatelům, kteří na Vánoce neodcestují za svými příbuznými. Pro všechny pacienty a klienty, kteří v nemocnici tráví Štědrý den připraví kuchaři ve stravovacím provozu tradiční slavnostní večeři v podobě ryby a bramborového salátu. Každý pacient dostane také dárek, který mu jménem naší nemocnice předají sloužící sestřičky,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice AGEL Podhorská Jaromír Soušek.

Zmírnění režimu

Vedení nemocnice připravilo pro hospitalizované a jejich blízké také překvapení v podobě zmírnění zákazu návštěv v období vánočních svátků. Po dlouhé době, kdy epidemiologická situace neumožňovala návštěvy na lůžkových odděleních, budou moci pacienty na oddělení po předchozí domluvě s personálem a pouze s předepsanými ochrannými pomůckami, navštívit jejich nejbližší.

Pro mnohé pacienty, a obzvláště pro klienty Sociální služby Podhorská, je nedílnou součástí svátečních dnů také duchovní podpora. Podhorská nemocnice zprostředkovává služby duchovních nejen klientům Sociální služby Podhorská a pacientům, ale také jejich blízkým a pracovníkům nemocnice. Službu na požádání poskytují představitelé jednotlivých církví, kteří s nemocnicí spolupracují. Po domluvě s personálem rádi klienty navštíví. Nejedná se pouze o duchovní podporu pro věřící křesťany. Tuto službu může využít každý, kdo má zájem o naslouchání, rozhovor, modlitbu nebo udělení svátosti.

Čtení z bible i zpověď

„Již třetím rokem úzce spolupracujeme například Miroslavou Běhalovou, farářkou Církve československé husitské ve Šternberku a administrátorkou náboženské obce v Rýmařově. Paní farářka nabízí bezplatně klientům a pacientům naší nemocnice duchovní rozhovory, naslouchání, doprovázení v těžkých situacích, modlitbu, čtení z Bible, osobní zpověď, žehnání, svátosti, ale také konání vánoční bohoslužby. V současné době „covidové“ není možné realizovat hromadná duchovní setkávání. Pokud zájemce má potřebu hovořit s duchovním, může telefonicky kontaktovat paní farářku Běhalovou a domluvit si individuální setkání. Nebo se s ní může spojit telefonicky nebo přes videohovor,“ doplnila sociální pracovnice Sociální služby Podhorská Miroslava Hořínková.