Slzy dojetí doprovázely slavnostní setkání zástupců Československé obce legionářské Opava s jejich krnovskými členy. V obřadní síni místní radnice se sešli v předvečer Dne válečných veteránů, aby zdejším hrdinům druhé světové války poděkovali za jejich činy. Přestože přítomné odvážné ženy a muže poznamenal věk, jejich srdce mladickou bojovnost, kterou se vyznamenali, určitě neztratí nikdy. „Naše setkání je poděkováním pamětníkům a přímým účastníkům 2. světové války. Je jejich zásluhou, že jsme již nebyli vystaveni hrůzám války. Měli bychom to mít na paměti. Osud každého z nich je zajímavý a pestrý. K jejich činům je vedla láska k národu, k lidu a my k nim za to vzhlížíme s úctou,“ uvedl Václav Krejčí, předseda jednoty Československé obce legionářské Opava, ve svém slavnostním projevu. Nejvyšší ocenění, pamětní medaili, obdržel pak z jeho rukou válečný veterán Štefan Kopčan, který v pondělí 14. listopadu oslavil i významné životní jubileum devadesáti let. K jubileu mu přijel popřát i ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava, Jaroslav Hrabec. Čestné uznání legionářské obce převzala dále Emilie Kubínová, pozůstalá po odbojáři z východní fronty, která se stále aktivně zapojuje do života města, především při organizaci vzpomínkových aktů spojených s událostmi poslední války. Další odbojář, bývalý voják Anton Fuska, který pomáhá v péči o válečné veterány v Krnově, si ze zdravotních důvodů čestné uznání nemohl přijít převzít. Slavnostního aktu se účastnily i starostka Alena Krušinová a místostarostka Renata Ramazanová. Mezi hosty byli i další krnovští váleční veteráni a jejich pozůstalí.

V Československu bylo po válce evidováno půl milionu odbojářů, v roce 2007 dva a půl tisíce, dnes už téměř o tisíc méně. Den válečných veteránů slaví od roku 2001.