Ani letos nezapomněl bruntálský starosta Petr Rys pozvat pamětníky druhé světové války a jejich příbuzné u příležitosti Dne válečných veteránů na radnici. Setkání na radnici uspořádaly Československá obec legionářská (ČsOL) a Český svaz bojovníků za svobodu ve spolupráci s městem Bruntálem.

V zasedací místnosti městské rady se sešla dvacítka hostů, mezi nimi také tři váleční veteráni z druhé světové války, kterými jsou Petr Beck, Pavel Bednár a Jarmila Pösslová.

Vzpomínalo se na věrné druhy, pamětníky válečných dní, kteří již nejsou mezi živými.

„V kontextu Dne válečných veteránů připomenul starosta Petr Rys letošní sté výročí začátku první světové války a požádal hosty, aby minutou ticha uctili památku paní Bendové, která se letošního setkání již nedožila," řekl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Starosta Rys účastníky pozdravil a poděkoval organizátorům setkání, veteránům i příznivcům za jejich činnost. Součástí setkání na radnici byla také prezentace s výkladem o Dni válečných veteránů, představení činnosti jednoty ČsOL Bruntál „34. pěšího pluku střelce J. Čapka" s komentářem předsedy jednoty Antonína Zgažara a také přijetí nových členů, manželů Svobodových z Bruntálu.

Přežil pochod smrti

Jedním z pozvaných veteránů byl Petr Beck z Bruntálu, který jako chlapec přežil Terezín, Osvětim i nacistický pochod smrti. „Poslední transport z Terezína do Osvětimi šel 28. října 1944. Nikdo z nás nevěděl, kam jdou ty transporty, že u Osvětimi je Birkenau se čtyřmi krematorii s plynovými komorami.

Až jsme vystupovali na rampě v Osvětimi, pochopili jsme," líčil Petr Beck. To nejhorší mělo teprve přijít a přišlo. Na rampě se otevřely dobytčáky, v nichž hladové vězně přivezli.

Esesáci se psy vyhazovali vězně z vagonů a křičeli. „Stál tam i Mengele, který prováděl takzvanou selekci. Jedni doleva, druzí doprava. Nikdo nevěděl, co to znamená. To jsme se dozvěděli až později. V té chvíli bylo jen jasné, že mladší bratr a maminka šli doleva, my dva s otcem doprava. Tehdy jsme je viděli naposledy," dodal Petr Beck.