Vakcíny proti vzteklině v plastových kapslích budou dopadat na lesní porosty v krajině. Přestože je vakcína určena pro lišky, mají si na krabičky s očkovací látkou dávat pozor především majitelé psů. „Vakcína je určena výhradně k vakcinaci populace volně žijících lišek. Návnada není schopna vyvolat onemocnění vzteklinou.

Nebezpečím pro zvířata, zvláště psy, je však pozření celé návnady včetně plastikové kapsle, která může u psů vytvořit v zažívadlech mechanickou překážku,“ uvedl odborník. Dle veterinářů by měl člověk, který se dostane do přímého kontaktu s vakcínou, neprodleně vyhledat lékaře. Ten by měl případnému nešťastníkovi poradit a určit další léčebný postup.