Vakcína bude pokládána letecky, ale v případě nepříznivého počasí pro létání se nejspíše opozdí. Kladení vakcín nebude prováděno nad zástavbou měst a obcí, ani nad vodními plochami.

"Návnady mají tvar válce o průměru 35 mm a výšce 17 mm, zelenohnědé barvy, s intenzivním zápachem po „rybině“. Kapsle s vakcínou je uvnitř návnady, má z jedné strany průhlednou plastikovou fólii, z druhé strany je krytá hliníkovou fólii. Vakcína obsahuje živý oslabený virus, je určena pouze k vakcinaci lišek. Použití u jiných druhů zvířat je nevhodné, nevyvolá tvorbu imunity. Návnada není schopna vyvolat onemocnění vzteklinou," sdělil Stanislav Vodička, vedoucí úseku ochrany zdraví zvířat Inspektorát Bruntál Krajské veterinární správy.

Existuje ovšem nebezpečí pro zvířata, zvláště psy, kdy se při pozření celé návnady včetně plastikové kapsle u nich může vytvořit v zažívadlech mechanická překážka.

"Při náhodném kontaktu člověka přímo s vakcínou, může toto být indikací k provedení ochranného očkování. Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, inspektorát Bruntál upozorňuje tímto všechny dotčené organizace, osoby i občany, návštěvníky přírody, pokud najdou návnadu s vakcínou, aby s těmito návnadami nemanipulovali.Pokud by přes ujištění letecké společnosti, která provádí kladení, vakcinační dávka dopadla do zástavby obcí, je nutné tuto návnadu neškodně odstranit například spálením, za použití ochranných pomůcek," dodal Vodička.

Jakékoliv bližší informace poskytne inspektorát Bruntál, Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, na telefonním čísle 554711821.