Luxusní salonní vůz, který nechali vyrobit Habsburkové v roce 1909 jako dopravní prostředek pro výkvět šlechtických a panovnických rodů, po vzniku Československa vozil prezidenty Masaryka, Beneše, Gottwalda, Zápotockého i Novotného.

Na své poslední cestě si přepychový vůz neužil

V roce 1914 byl právě tento konkrétní vagon vypraven, aby následníka trůnu Ferdinanda de Este odvezl do Sarajeva, kde byl zastřelen atentátníkem. „Podle železničních historiků tento vagon do Sarajeva nakonec nedojel. Ferdinand na svém panství na Křivoklátě čekal, až bude všechno připravené na cestu. Vlak měl vyjet z Bechyně od Tábora, kde chtěl Ferdinand navštívit nějakou tetičku. Na cestě z Prahy do Tábora ale vagon měl závažnou technickou závadu, kvůli které nemohl pokračovat dál a musel být ze soupravy odpojen. Na svou poslední jízdu v životě se Ferdinand paradoxně vydal náhradním vagonem. Existuje hypotéza, že tímto vagonem byly jeho ostatky převezeny ze Sarajeva domů, ale to už je nepodložená informace, za kterou neručím,“ představil jednatel firmy Olpas Jaromír Foltýn jeden z nejcennějších vagonů v České republice.

Po vzniku Československa tímto vagonem cestoval první prezident T.G. Masaryk, jezdil v něm Edward Beneš, Klement Gottwald i další prezidenti. Poslední československý prezident, který se v tom voze projel, byl Antonín Novotný. V roce 1969 se přestal užívat pro vládní účely a převzalo ho do své péče Národní technické muzeum.

František Ferdinand by vagon dnes nepoznal

Vůz prošel několika rekonstrukcemi. Asi nejzajímavější byla v roce 1925, kdy se interiér zásadně přestavěl, takže dnes se už podstatně liší od původních fotografií. Tato rekonstrukce v zásadě nebyla ke škodě vozu, daleko horší byl zásah v padesátých letech. „Tehdy se dovnitř natahaly dráty a různá spojovací technika, aby pan prezident mohl za jízdy telefonovat kolegům do Moskvy. Dodnes je tam plno zástrček, o kterých nikdo neví kam vedou a k čemu sloužily. Úkolem rekonstrukce bude uvést vůz co nejvíce do původního stavu. Všechny ty zabudované rozhlasy po drátě a vysílačky se trhají a dávají pryč, aby se vůz co nejvíc blížil stavu v roce 1925,“ vysvětluje Jaromír Foltýn, který pravidelně absolvuje konzultace s památkáři.

Vagon musí být hotový nejpozději do 30. dubna, protože v květnu je v holandském Amsterodamu setkání všech vozů, které kdy Habsburkové vyrobili a kterými jezdili. Bylo deklarováno, že této akce se zúčastní zástupci všech současných evropských monarchií.