Jeho počínání sledoval spolu s dalšími zástupci města také vedoucí sociálního odboru Městského úřadu v Bruntále Miroslav Hájek. „Schválně si zapínám stopky, abych si změřil, jak dlouho bude trvat, než dorazí obsluha,“ konstatoval Hájek poté, co Krásův asistent zmáčkl tlačítko zvonku umístěného vedle výtahu pro invalidy.

Žena, která má tyto prostory na starost, vykoukla ven během několika vteřin. O pár sekund později už vozíčkář cestoval výtahem do suterénu, kde se toalety nacházejí. Kroky přihlížejících úředníků směřovaly za ním i do kabinky. Až tam se Krása dostal bez problémů a komplikací. „Je to špatně,“ byla jeho první reakce, když se z vozíku přesunul na mísu. „Jsou tu špatně madla. Madlo napravo by mělo být ve vzdálenosti pětadvacet centimetrů od mísy, tady je to víc. Zrcadlo je umístěné vysoko nad umyvadlem, takže vozíčkář se do něj nepodívá. Jinak mám z WC velmi dobrý dojem. Je tu fakt perfektně čisto,“ sdělil předseda a pokračoval: „Ještě mi vadí, že vozíčkář zde není samostatný a bez asistence se neobejde.“

To potvrdila i obsluha veřejných WC. „Moc vozíčkářů sem nechodí, ale je pravda, že když už přijdou, vždycky sebou někoho mají.“

Alespoň částečnou samostatnost by tělesně postiženým mohl umožnit takzvaný Euroklíč. Jde o projekt Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, jehož cílem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na celém území republiky rychlou a důstojnou dostupnost veřejných WC, výtahů, svislých a schodišťových plošin a podobně. Děje se tak prostřednictvím jednotného eurozámku, jimž jsou tyto pomůcky a prostory vybaveny. Klíč k nim je distribuován mezi lidi s postižením.

„Euroklíč je součástí komunitního plánu, který jsme nedávno předkládali městským zastupitelům a máme u něj zatím poznámku nesplněno,“ řekl vedoucí sociální odboru Miroslav Hájek.

Václav Krása do Bruntálu dorazil proto, aby s jednatelem společnosti Havlík Opal Michalem Havlíkem, hovořil právě o projektu Euroklíč. Tento počin Havlík plánuje brzy uvést do praxe ve svém komerčním objektu na náměstí Míru v Bruntále.

Zuzana Pršalová