Paulína Toráčová, Denisa Kokyová, Viktor Diro a Miluše Polášková zapojí do setkání děti v pátek 28. srpna od 10 hodin dopoledne, přičemž místem konání je Dlouhá ulice.

„Setkáme se na zídce u cyklostezky. V případě nepřízně počasí se ale přesuneme na předem dohodnuté místo. Děti, které se zúčastní malování, budou rozděleny do věkových kategorií," řekla jedna z organizátorek Miluše Polášková. Pořadatelé se rozhodli pro tři věkové skupiny proto, že děti odlišného věku malují zcela rozdílným způsobem a hodnocení jejich výtvarných počinů by potom bylo značně složité.

Proto také budou vyhlášena první tři místa v každé kategorii. „K dispozici máme také podložky na malování, pastelky, tužky a výkresy. Bude vytvořená porota, která zhodnotí kresby. Chceme pozvat alespoň jednoho odborníka, který malování rozumí," uvedla Miluše Polášková.

Třicítka nejlepších výkresů následně vyzdobí stěny prvního patra Městského úřadu v Nádražní ulici, a to na podzim letošního roku.