První biotopová plovárna v kraji se otevře pro veřejnost počátkem června. Nebude to v Krnově, kde se o rekonstrukci koupaliště několik volebních období jen naprázdno mluví, ale v Úvalně.

Přitom v Úvalně i v Krnově stáli zastupitelé před podobným obtížným rozhodnutím, zda obnovit klasické koupaliště, které zde fungovalo odjakživa, nebo vybudovat místo něj takzvaný přírodní koupací biotop.

KLASICKÝ PROVOZ DNES UŽ NEFUNGUJE

Úvalenské koupaliště už bylo ve velmi špatném stavu, takže zde byl provoz zataven v roce 2001. Při sázce Úvalna na koupací biotop hrála hlavní roli otázka nákladů na provoz.

„Věděli jsme, že stejným způsobem jako dříve, už dnes nemůže koupaliště fungovat. Přemýšleli jsme, jak koupák provozovat a snížit náklady, a narazili na variantu biotopu," vysvětlil již dříve Deníku zrod myšlenky starosta Úvalna Radek Šimek.

Původní klasické koupaliště v Úvalně fungovalo tak, že se do něj napouštěla pitná voda z vrtu u nádraží, přičemž převýšení k místu koupaliště činilo výškový rozdíl asi sto metrů. Kromě přečerpávání vody při napouštění se průběžně musela platit také každodenní výměna vody, což představuje kolem padesáti litrů vody na osobu, což podle počtu návštěvníků znamená další náklady navíc.

Naproti tomu biotopové koupaliště se napustí jen jednou, a pak už se voda jen samovolně čistí. Může být napuštěné celoročně. Hlavním cílem zvolené vyrianty je snížit provozní náklady koupaliště.

PROVOZNÍ NÁKLADY

Vysoké provozní náklady byly hlavní příčinou, proč v Úvalně zvítězila varianta biotopu. A nyní, přibližně po pěti letech od tohoto rozhodnutí, dokončuje stavební firma poslední stavební práce. V bazénu už je napuštěná voda. Terénní úpravy a další práce si už obec zajistí sama.

Půdorys bazénu je zachován, zůstala i betonová nádrž. Stěny se navýšily o 70 centimetrů, nádrž se vyspravila a potáhla bazénovou fólií. K tomu budou fungovat tři jezírka, laguny s bahenními rostlinami, kde se bude voda čistit.

PROČ NAPOUŠTÍ VODU PŘED ZIMOU?

Kapacita úvalenského koupaliště bude 300 lidí. Vstupné by nemělo přesáhnout 50 korun.

A proč se bazén napouští právě teď před zimou? „Potřebujeme celý systém odzkoušet, ale především u tohoto koupaliště typu biotop se voda na zimu vůbec nevypouští. V této právě napuštěné vodě se s největší pravděpodobností v příštím roce budete koupat," informoval na Facebooku starosta Úvalna Šimek.

Gabriela Mathiasová