Jedna se dotýká systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území Rýmařova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
Druhá mění a doplňuje vyhlášku o regulaci loterií a jiných podobných her v katastru města.

Na co by si lidé měli dávat pozor, aby neplatili případnou pokutu?

V příloze vyhlášky o odpadech je uvedeno osmdesát tři míst, kde jsou rozmístěny sběrové nádoby. Lidé by měli podle vyhlášky třídit odpad klasicky na biologický, papír, plasty, sklo, kovy, odpady nebezpečné, objemné a směsné.

„Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob," řekl k vyhlášce rýmařovský starosta Petr Klouda. Vyhláška upozorňuje občany na recyklační dvůr v Palackého ulici a na odpadové centrum v ulici 8. května.

Mnohem stručnější je svým obsahem vyhláška, kterou město reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území města Rýmařova, navazující na podobný předpis z roku 2013. V platnosti zůstávají veškerá ustanovení původní vyhlášky, až na jedno.

„Loterie a jiné podobné hry na území města lze mimo vymezená místa, kde platí úplný zákaz, provozovat pouze v čase od devíti hodin dopoledne do dvou hodin po půlnoci," popsal změnu schválenou zastupiteli starosta Klouda.