Trhovci se brzy dočkají. Výstavba nové rýmařovské tržnice je v plném proudu. Staroměstské firmě zbývá již pouze dodat a zabudovat mobiliář tržnice a zadláždění. Práce vyšly na necelé dva miliony korun a prostor má sloužit městské tržnici pro běžné stánkaře. Významnějším jednodenním trhům má sloužit zrekonstruované náměstí Míru, podobně jako je tomu například v Krnově nebo Bruntále.

Zateplují objekty

K dalším významnějším zahajovaným investicím v Rýmařově patří zateplení a výměna oken na budově kuželny a objektů v ulici Sokolovské 29, 31, 33, které vyjde na jeden a půl milionu korun. V této ulici sídlí Soukromá střední škola Prima. Dokončit mají zhotovitelé tyto budovy do konce stavební sezóny. „Jde o významné budovy v majetku města a jejich upravené fasády významně zkvalitní i veřejné prostranství města," řekl starosta města Petr Klouda.

Město dále počítá letos s rekonstrukcí a zateplením objektů v Radniční ulici 1, 3, 5, 7 za devatenáct milionů korun. „V soutěži, kterou vyhlašujeme, předpokládáme v důsledku přetrvávající silné konkurence stavebních firem snížení ceny odhadem až na sedmdesát procent ceny projektované," předpokládal starosta Klouda. Stavba má skončit v roce 2015 a je spolufinancována městem a jeho příspěvkovou organizací Byterm.

Sběrný dvůr

„Poslední významnou investicí, kterou zahájíme v letošním roce, je překladiště odpadů na sběrném dvoře na ulici 8. května za městem. Projektovaná cena stavby je 8,349 milionů korun a dotace tvoří devadesát procent nákladů," dodal k investicím města starosta.

Překladiště sběrného dvora má zefektivnit přepravu odpadů na skládku a po ukončení skládkování v roce 2024 přepravu do spaloven.