Stavění májky a slet čarodějnic je v životě každé obce důležitý rituál, který spojí všechny sousedy. Slezské Rudoltice by v tom mohly jít příkladem. Májka se tu staví tradičním způsobem. Motorová pila je jediným povoleným strojem, jinak je vše ostatní kolem májky čistě ruční práce.

Ke vztyčení dlouhé a těžké klády je kromě svalů a píle potřebná hlavně znalost dávné techniky vztyčování a sehranost týmu. Pro všechny, kteří ještě stavění májky neviděli, je to nezapomenutelný zážitek.

V centru všeho dění je starostka Slezských Rudoltic Martina Jalamasová, která si ani na chvilku nemůže vydechnout. Musí shánět neposedné rozcuchané čarodějnice do jednoho chumlu, aby se vlezly na společnou fotku a vítat hosty, kteří se sjeli za touto podívanou z okolních obcí.

Mezitím ještě stihla pracantům kolem májky nalévat panáky na posilněnou a upozorňovat řidiče, aby pro všechny případy raději neparkovali v místech, kam by mohla dopadnout májka.

Starostka: Naši chlapy jsou hrdí

Všichni, kteří mají ve zvyku kolem osmé hodiny zapnout televizi, rozebírali nový český film, jehož ústředním motivem je stavění májky. „Vysílali to asi před týdnem, já sama jsem film neviděla, ale pořád se o něm mluví. Nás by asi nikdy nenapadlo stavět májku nějakou mechanickou rukou, autojeřábem nebo podobnou technikou," vyprávěla starostka Martina Jalamasová.

"Naši chlapi jsou hrdí, že se v Rudolticích všechno kolem májky dělá ručně jako kdysi dávno, a že jsou sehraný tým, ve kterém každý ví co má dělat. Když ještě fungovaly statky, používal se ke kopání jámy nějaký stroj se lžící, ale teď už se dokonce i ta díra kope ručně,“ popisovala Jalamasová rudoltické tradice.

Jáma slouží i pro zapuštění vánočního stromečku

Kopání jámy není zase až tak namáhavé, jak by se zdálo. Používá se totiž stále tatáž jáma na rudoltickém náměstí, která v zimě slouží pro zapuštění vánočního stromečku a v květnu v ní stojí zase májka.

Když se májka nebo vánoční stromek odřízne, v jámě zůstane spodní část kmene obeskládaná velkými kameny, které se při příštím kopání snadněji uvolňují a vytahují, než kdyby se v metrové hloubce musela rozkopávat ztvrdlá zem.

„Někde jsem zaslechla úvahu, že teoreticky by stavění májky mělo podléhat stavebnímu řízení. Je to sice očividně stavba dočasného charakteru, ale všechno, co má základy hlouběji jak 80 centimetrů v zemi, lze posuzovat jako stavbu, která vyžaduje stavební povolení. Ta jáma, do které se májka zapustí, je odhadem hluboká kolem 1,5 metru,“ zamyslela se starostka, jak by se dávná tradice mohla jevit z pohledu byrokrata.