V těchto prodejnách mohou občané odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče bez toho, že by si pořizovali nové. Ve všech ostatních prodejnách je ze zákona povinen prodejce odebrat vysloužilý elektrospotřebič systémem kus za kus.

Firma Elektrowin, která propaguje a monitoruje sběr vyřazené elektroniky, potvrdila, že v našem regionu se zapojilo 14 prodejen do nového systému sběru. V Krnově jsou to například prodejny Kres a Gatner, ve Městě Albrechticích Petr Chovaniok, ve Vrbně Jiří Krupa, v Rýmařově Kováčová – Kotrla a v Bruntále Zdeněk Chlachula nebo Jitka Makayová.

„Ačkoli systém zpětného odběru a recyklace vyřazených elektrozařízení funguje v Česku teprve třetím rokem, Češi už jej přijali za svůj, podobně jako třídění plastů. Ukázal to průzkum, který pro systém Elektrowin provedla společnost Markent. Průzkum, který se zabýval postoji domácností k nakládání s elektroodpadem prokázal, že stále více občanů si uvědomuje, že ekologická likvidace těchto zařízení je nezbytná také kvůli obsahu nebezpečných látek. Odpovědělo tak celých 88 % dotázaných,“ uvedl Jiří Remr z Markentu.

Přesto ale 42 % respondentů přiznalo, že ještě nedávno odhodilo některý z menších spotřebičů do běžné popelnice. Vyloučení elektrozařízení z běžného komunálního odpadu přitom kromě životního prostředí šetří i rozpočty obcí a měst.

„Za tři roky fungování našeho kolektivního systému jsme vyčíslili tuto úsporu pro obecní pokladny na úctyhodných 300 milionů korun,“ říká Roman Abrham z kolektivního systému Elektrowin. Navíc se podle něj daří znovu využít až 90 % materiálů, které vyřazená zařízení obsahují.