Rada Zpravodaje obcí v údolí řeky Opavy jednomyslně rozhodla nezveřejnit inzerát politického uskupení Demokracie při volbách do krajského zastupitelstva. Včele kandidátky stál Petr Czasch. „Žádám o vyjádření a na vydání inzerátu rozhodně trvám,“ rozhořčil se Petr Czasch. Hrozil, že pokud nebude inzerát ve zpravodaji vytištěn, vydá jej formou letáku s upozorněním na zamítavé stanovisko redakční rady. „Úhradu nákladů spojených s výrobou a distribucí letáků do všech domácností v obcích, jež spadají pod pověřený úřad Vrbno pod Pradědem, budeme požadovat po odpovědných osobách soudní cestou,“ vzkázal Czasch.

Vrbenská starostka uvedla, že inzerát nevyšel kvůli rovnému přístupu v předvolebním období. Text inzerce přišel v den redakční uzávěrky. V redakční radě převládly obavy, co na to řeknou další stranické partaje, když se ve zpravodaji z ničeho nic objeví politická propagace jen jednoho volebního uskupení. „Ještě jsem si i říkala, že nebudu raději tentokrát do předvolebního čísla zpravodaje psát ani úvodník, aby mě náhodou někdo neobvinil z ovlivňování voličů,“ vysvětlovala Helena Kudelová.

Předchozí články Heleny Kudelové v tiskovině považuje Petr Czasch za agitační příspěvky. „Příspěvky píšu tak jednou za dva měsíce. Kolikrát mám tolik práce, že mi nevyjde čas. O osobní popularitu mi nikdy nešlo“, odmítá nařčení Helena Kudelová. To, že publikovat může ve vrbenském zpravodaji každý bez rozdílu politické příslušnosti dokládá poslední číslo. V něm vyšel téměř dvoustránkový příspěvek ludvíkovské starostky a Czaschovy stranické kolegyně Dany Selingerové.

Na redakční radě starostka Kudelová naznačila, kudy do budoucna: „Jestliže chtějí strany už i do zpravodaje, měli bychom před příštími volbami v dostatečném předstihu oznámit, že v něm dáváme prostor každé kandidující volební straně.“ Zůstane na každé, zda možnost využije. Ač starostku Kudelovou výpady Petra Czasche mrzí, udělala prý již za epizodou tlustou čáru.