Projekt napsala ředitelka Eva Staňková, která s Nadací Partnerství spolupracuje již deset let. Nositeli programu jsou ale především obyvatelé Staré Vsi, bez jejich úsilí by zahrada nikdy vzniknout nemohla. S vervou se k práci postavila například výborná organizátorka Martina Žáková, dobrá duše vznikajícího obecního společenství.

Partnerem projektu je starosta Karel Stržínek. Zásluhu mají ale všichni ze Sdružení rodičů a přátel školy ze Staré Vsi. Pomoct má v aktivitě sto devadesát tisíc korun, získaných z nadačních příspěvků Místo pod stromy. Jsou určeny na vznik a obnovu zelených veřejných prostranství.

„Podmínkou projektu je vytvořit komunitu, která se kromě těch našich malých dětí zapojí a bude společně pracovat. To platí pro seniory, rodiče i třeba nezaměstnané, každého uvítáme,“ řekla ředitelka Eva Staňková. Školáci už mají za sebou akci Můj kamarád strom. Vloni v září si zasadili vlastní stromeček.

Probraly při tom budoucí podobu zahrady a u toho se dozvěděly, jak pečovat o dřeviny v parku. Zároveň řešily různé pracovní úkoly.
Letos děti naberou inspiraci pro vlastní park na výletech do jiných měst. „Jejich úkolem poté bude nakreslit v rámci výtvarné soutěže vlastní podobu zahrady, jak by si ji představovaly,“ uvedla Staňková, která spolupráci na podobě zahrady nabídla také školám z okolních obcí, mateřinku nebo dětský domov z Janovic nebo školy ze Šumperku.

Ve Staré Vsi dosud chyběl klidný prostor, kde by mohly děti, rodiče i starší generace trávit svůj volný čas. Proto požádala ředitelka školy o grant Nadaci Partnerství, jenž ochotně poskytla sto devadesát osm tisíc korun. „Z neupraveného školního pozemku se tak stane přátelské místo k posezení, které vzhledem ke svému umístění zkrášlí obecní náves,“ sdělila Kateřina Urbanová z Nadace Partnerství. Zahradu u školy vystaví Starovesští u obecního úřadu u hlavní silnice z Rýmařova na Šumperk. Měla by se stát setkávacím prostorem malých i velkých obyvatel obce.

Zisk peněz z grantu je o to cennější, že je Starovesští získali jako jediní v kraji a zároveň jako jedni z pouhých pěti v celé republice. O nadační příspěvky Místo pod stromy přitom letos usilovalo pětasedmdesát žadatelů z třinácti krajů. Granty Místo pod stromy spolufinancuje Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR.