Nový hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) v březnu nereagoval na žádost vedení obce o schůzku, ale místo toho vzkázal prostřednictvím médií, že se mu přehrada líbí, protože prospěje rozvoji Nových Heřminov.

Jde o nárokové kompenzace, nebo o odměnu za spolupráci?

Vláda v roce 2014 vyčlenila ve státním rozpočtu 424 milionů korun, které dosud byly Novým Heřminovům prezentovány jako kompenzace za škody a újmy způsobené přehradou. Měla by se z nich platit například stavba nových hřišť místo těch, která zaplaví voda, nové komunikace, likvidace odpadních vod, vodojem, veřejné osvětlení nebo rozvojové zóny na břehu.

Povodí Odry v březnu poprvé informovalo občany Nových Heřminov, že se nejedná o automatické kompenzace za zničené hodnoty, ale spíš o odměnu za spolupráci.

„Na opatření pro rozvoj obce byla vládním usnesením vyčleněna částka přes 420 milionů korun. Těchto téměř 425 milionů pro rozvoj obce nejsou plané sliby. Stejně jako předchozí vládní usnesení, která byla realizována, bude také možnost čerpat tyto peníze. Je to ovšem podmíněno součinností obce a změnou územního plánu," informoval generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč na březnovém setkání s občany Nových Heřminov.

Přestože jde o starší vládní usnesení z roku 2014, informace o tom, že na státní kompenzace obec nemá automatický nárok, byla pro občany úplně nová a zaskočila zejména vedení obce.

„Pan ředitel mě rozhodil hned v úvodu. Nejdřív vyjmenoval věci za víc jak 420 milionů, které nám jako obci připadnou, a ukončil to slovy, že toto všechno je podmíněno tím, že dojde ke změně v územním plánu.

Tuto informaci jsem od něj slyšel poprvé za ty tři roky, co je ve funkci, ale také poprvé od všech představitelů Povodí Odry, se kterými jsem jednal v uplynulých letech," komentoval starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný novou interpretaci vládního usnesení, že čerpání peněz je podmíněno změnou územního plánu obce.

„Zatím nám vždycky tvrdili, že náš územní plán stejně měnit nepotřebují, protože jim stačí krajské zásady územního rozvoje ZUR, nadřízený územní plán," doplnil starosta, který dosud považoval za naprostou samozřejmost, že co bude přehradou zničeno, musí být státem nahrazeno.

Předpokládané nákladyCelkové náklady 6,650 miliardy Kč
Z toho přehrada Nové Heřminovy 1,9 miliardy Kč
Opatření v obcích pod Novými Heřminovy 2,34 miliardy Kč

Protipovodňová ochrana Nových Heřminov 430 milionů Kč
Levobřežní silnice 55 milionů Kč
Revitalizace Oborenského potoka 10 milionů Kč

Na rozvoj Nových Heřminov 424 milionů Kč
Suché nádrže 349 milionů Kč
Měřicí stanice 15 milionů Kč

Obyvatelé Nových Heřminov při setkání se zástupci Povodí Odry.Zdroj: DENÍK / Fidel Kuba

Nevýhoda kanalizace: drahý provoz a stočné

Jak by mohla fungovat kanalizace v Nových Heřminovech, přišli občanům vysvětlit Jiří Švancara za Aquatis Brno, starostka Zátoru Salome Sýkorová a ředitel VaK Bruntál Jaroslav Jouza.

Jiří Švancara vysvětlil, že nádrž sice má primárně protipovodňovou funkci, ale aby mohla sloužit také rekreačním účelům, musí mít kvalitní vodu, což bez kanalizace nepůjde.

„Navržený systém má několik výhod, ale i zásadní nevýhodu. Je schopen odvést odpadní vodu od všech nemovitostí a vytvořit předpoklady pro další rozvoj. Ta nevýhoda jsou skutečně vysoké náklady. Při zvážení všech účelů je to ale jediná schůdná koncepce," uvedl Jiří Švancara z Aquatisu Brno s tím, že další výhodou je možnost současně řešit odkanalizování Heřminov i Zátoru, kde už jsou ve stadiu stavebního povolení.

Koncepce spočívá v odvedení odpadní vody z Nových Heřminov kolem nádrže do Zátoru, kde bude společná čistička pro obě obce.

„Pokud bude voda akumulována v nádrži, je nutné zabránit růstu sinic, vodního květu a podobně. V posledních dvaceti letech se kvalita vody v řece Opavě výrazně zlepšila, ale nesmí nastat určité vlivy, které to zhorší.

Například fosfor je nutný k tomu, aby ta voda kvetla. Dnes je v řece limitní hodnota, aby se ve vodě nevyvíjel vodní květ, ale pokud by došlo ke zvýšení fosforu, nastane problém. Máme čistírny různých kategorií, ale ty malé čištění fosforu vůbec neřeší," vysvětlil potřebu kanalizace Jiří Švancara.

Jaroslav Jouza představil VaK Bruntál jako potenciálního provozovatele kanalizace, kterou postaví Povodí Odry. Vysvětlil, jaké faktory ovlivňují výši stočného, a odhadl ho na částku kolem 50 korun za kubík. Vzhledem k cenám současného vodného by celkové náklady za kubík vody v Nových Heřminovech mohly být kolem 90 až 100 korun za kubík.

.Zdroj: .

Nádrž Nové HeřminovyCelkový objem 14,6 milionu m3
Stálé nadržení 0,18 milionu m3
Ochranný objem 11,34 milionu m3

Transformace povodní: ze stoleté povodně 206 kubíků za sekundu na průtok 100 kubíků za sekundu

Hráz betonová, vysoká 26 metrů
Přelivová pole pět o rozměru 5 x 13 m
Zásah do obce nádrži má ustoupit 56 objektů, z toho 24 rodinných domů

Ekonomická přiměřenostCelkové náklady na protipovodňovou ochranu území kolem řeky Opavy 6,650 miliardy Kč
Riziko povodňových škod v daném území dle posudku ČVUT 4,2 až 5,4 miliardy Kč za 100 let

Počet ochráněných osob 6 tisíc
Náklady na ochranu jednoho občana zhruba milion Kč

Zajímá hejtmana také názor zástupců obce?

Lídr hnutí Ivo Vondrák, volební štáb ANO v Ostravě. Zdroj: Deník/Lukáš KaboňHnutí ANO oslovilo voliče heslem, že hodlá řídit stát jako firmu. To vyvolalo očekávání odpůrců novoheřminovské přehrady. Doufali, že firma by při plánování protipovodňové ochrany jistě prověřila také to, zda existuje i levnější řešení než přehrada.

Když byl v listopadu 2016 zvolen novým hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák z ANO, tyto naděje ještě zesílily. Vondrák se dříve jako rektor vysoké školy báňské pohyboval v akademickém prostředí.

Starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný se na něj obrátil dopisem v naději, že hejtman, který přišel do politiky z vědeckého prostředí, bude chtít znát argumenty obou stran, než zaujme vlastní stanovisko.

Bohužel hejtman si udělal na přehradu vyhraněný názor i bez setkání se zástupci Nových Heřminov.

„Přehrada znamená zajištění protipovodňové ochrany pro více než šest tisíc lidí. Je důležité vodu v krajině zadržovat. Kraj se navíc potýká s nezaměstnaností a zde je možnost vybudovat zázemí pro turistiku i rekreaci a zatraktivnit celou oblast," poskytl svůj pohled na věc Ivo Vondrák prostřednictvím médií a dodal, že je potřeba dokončit přehradu v co nejkratším čase.

„Povodí Odry uspořádalo tiskovou konferenci, která způsobila velký zájem médií o kauzu Nové Heřminovy. Smutným vyvrcholením bylo zopakování oblíbených argumentů o šesti tisících ochráněných lidí, o boji proti suchu a o rozvoji turistického ruchu z úst hejtmana.

Nakonec dodal, že nechápe postoj obce. Mohl chápat, kdyby přistoupil na nabízenou schůzku," reagovala na vyjádření hejtmana obec na svém webu. Nakonec starostu Heřminov přece jen telefonicky kontaktovala sekretářka hejtmana a dojednala schůzku v Ostravě na 4. května.

Doplněno: Ivo Vondrák zareagoval na naši otázku: „Zajímá hejtmana názor obce?"V úterním (25. dubna) Deníku autor v titulku položil zásadní otázku: Zajímá hejtmana také názor zástupců obce? (viz text nad tímto boxem, pozn. editora)

Starosta Nových Heřminov totiž poslal 6. 3. hejtmanovi Ivo Vondrákovi žádost o schůzku na toto téma. Hejtman na ni nereagoval, zato 20. 3. vystoupil v médiích s prohlášením, že podle něj je stavba přehrady nevyhnutelná a přispěje k rozvoji Heřminov.

„Hejtman MSK dodal, že nechápe postoj obce. Mohl chápat, kdyby přistoupil na nabízenou schůzku," komentovala jeho mediální prohlášení obec Nové Heřminovy na svém webu.

„Reaguji na článek „Zajímá hejtmana také názor zástupců obce?" Musím říci, že odpověď na tento titulek zní naprosto jednoznačně: ZAJÍMÁ. Právě proto jsem byl na základě dopisu pana starosty obce Nové Heřminovy iniciátorem schůzky, která je stanovena na 4. května. Zároveň upozorňuji, že jsme toto setkání domluvili 6. 4., tedy tři týdny před vašim článkem. Není tedy pravdou, že se s panem starostou odmítám setkat," napsal hejtman Ivo Vondrák (ANO) Deníku.

Deník netvrdí, že se hejtman odmítá setkat se starostou Heřminov, ale že si udělal na přehradu vyhraněný názor už před schůzkou. „Text pranýřuje můj názor na protipovodňovou ochranu oblasti, kterou jsem probíral s mnoha odborníky, je poněkud subjektivně zabarven a nelogicky stavěn do kontextu s politikou ANO," dodal v reakci hejtman.

POZNÁMKA FIDELA KUBY: Proč přehrada?

V roce 2008 vláda schválila realizaci malé varianty heřminovské přehrady. Heřminovy se marně snaží získat všechny studie a podklady, které rozhodování vlády předcházely. Než obětují část obce, musí si ověřit, zda je nádrž opravdu lepší než zamítnuté varianty.

„Když vláda rozhodovala o přehradě, dostala vyjádření takzvané meziresortní komise odborníků. Dodnes nevíme dohromady nic o tom, kdo a jakými argumenty ovlivnil rozhodování vlády. Nikdy nám nebyla dána šance odborně oponovat. Nikdo se s námi předem nebavil. Do Heřminov přijeli něco vysvětlovat až ex post, když to bylo ve vládě schváleno," popsal starosta Heřminov Ludvík Drobný situaci v roce 2008.

Na aroganci státu obec odpověděla referendem. Tímto způsobem občané zavázali své zastupitele, že nesmí spolupracovat na přípravě přehrady a nesmí převádět obecní pozemky.

„Kdyby to nějaký současný nebo budoucí starosta nebo zastupitel porušil, je to důvod pro odvolání celého zastupitelstva. To říká zákon o místním referendu," připomněl starosta Drobný spoluobčanům, jak referendum funguje.

Obec se samozřejmě obrátila na Povodí Odry s požadavkem, že se chce seznámit se všemi studiemi, které předcházely schválení nádrže. „Jelikož úplný soubor materiálů představuje tisíce listů, jejich vyhledávání, tisk, kopírování, přehledy, ekonomické zhodnocení, respektive manipulace s těmito podklady, představují velký objem práce, bude zpoplatněn.

Abychom předešli nedorozumění a enormní zátěži obecní pokladny, žádáme vás, abyste uvedli konkrétní materiály, o které máte vážný zájem. Na základě tohoto požadavku vyčíslíme náklady na jejich přípravu a takové materiály si poté budete moci objednat. Předpokládáme v těchto případech minimálně úhradu zálohy před zahájením prací," vysvětlilo Povodí Odry Heřminovům, proč studie pořízené z veřejných financí jsou veřejnosti nedostupné.

Vláda v roce 2014 vyčlenila 424 milionů korun na kompenzace pro Nové Heřminovy. Je ostudné, že Povodí Odry nesmí tyto peníze použít na splnění oprávněného požadavku obce, na zveřejnění studií, které mohou potvrdit nezbytnost přehrady.