Poutníci zamíří k baroknímu kostelu Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova i v neděli 7. srpna. Mše svaté zde budou slouženy od 9 a 11 hodin. Ve 13 hodin se věřící vydají na křížovou cestu podél jednotlivých kamenných zastavení až ke kalvárii na Křížovém vrchu.

„Hlavním celebrantem poutní mše svaté bude biskupský vikář pro pastoraci Mons. Adam Rucki. Ranní mši svatou bude sloužit P. Petr Eliáš, farní vikář z farnosti Ostrava-Stará Bělá," informoval mluvčí ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda.

Za vznik poutního místa z druhé poloviny 18. století přitom vděčíme dopravní nehodě. Ano, už i v osmnáctém století docházelo k dopravním nehodám. „Kočár uničovského rychtáře Jiřího Greschenbergera havaroval během cesty do hornického města společně s jedním z radních v roce 1755. Incident způsobili splašení koně. Rychtář dal v nebezpečí života Panně Marii slib, že ve vesnici postaví kostel. Nehodu přežil a svůj slib splnil. V letech 1756 až 1758 nechal postavit kostel ke cti Panny Marie Sněžné," připomněl Pavel Siuda, co bylo impulzem ke stavbě.

Událost z roku 1755 je zdokumentovaná na obrázku uchovávaném v kostele. Oltářní obraz Panny Marie Sněžné je přesnou kopií obrazu římské baziliky Santa Maria Maggiore (Panny Marie Větší).

Unikátní křížová cesta, jejíž první zastavení začíná jen pár metrů od hlavního vchodu do kostela, vznikla v roce 1760.

Jednotlivá zastavení ve tvaru srdce obsahují velmi detailně propracované výjevy z poslední cesty Ježíše Krista. Dvanácté zastavení, sousoší v nadživotní velikosti, stojí na vrcholu kopce Křížový vrch (589 m n. m.), odkud je nádherný kruhový výhled na úrodnou rovinu Hané.