Netradiční výstavní prostory i exponáty vrátí návštěvníky o pár desítek let nazpět časem. Impulzem pro uspořádání expozice se stalo stoleté výročí existence budovy místní obecné školy a připravované obecní oslavy v Malé Morávce.

Budova školy byla uvedena do provozu 15. 9. 1908 a nesla tehdy název Jubilejní lidová škola Františka Josefa, pojmenovaná byla na počest šedesátých narozenin rakouského císaře. Výběru exponátů a instalace výstavy se ujal Igor Hornišer, který v Malé Morávce provozuje soukromé Muzeum Kapličkový vrch, část jehož sbírek je vystavena právě v Schindlerově stodole. Hornišer shromáždil nejrůznější školní pomůcky a předměty ze škol po celé Moravě a Slezsku.

Návštěvníci mohou spatřit staré školní lavice, na nich dobové učebnice a sešity, na zdi visí výukové plakáty s obrazy zvířat, stromů a cizích zemí, ve vitrínách jsou nejrůznější přírodovědné exponáty, na zdi vycpaniny ptáků a zvířat. Vše velmi působivě evokuje starou školu. Podařilo se sehnat i několik předmětů přímo z Malé Morávky.

Jde třeba o starý předválečný plakát v němčině, a především o fotografie školy a žáků. Jsou zde i sedmdesát let staré noviny, referující o otevření české menšinové školy v Malé Morávce, a zasazení takzvané Bezručovy lípy, pojmenované po známém básníku. Petr Bezruč na to tehdy zareagoval děkovným telegramem a básní, kterou věnoval Malé Morávce.

Pro místní občany a absolventy školy bylo velmi cenné společné setkání na vernisáži, prohlídku a promítání starých fotografií dokázali doplnit o údaje, kdo je na snímku, případně z kterého je roku. Na snímku z počátku minulého století našel svého otce i zástupce německých krajanů.