Ludvíkov I obě předchozí dotace přišly ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Z první dotace ve výši okolo čtyř milionů korun se podařilo zrekonstruovat stavbu kostela jako takovou, hřbitov i márnici. Restaurace doznaly i malby kostela.

„Ze druhé dotace ve výši zhruba čtyř set tisíc korun určené na mobiliář jsme opravovali oltář, ale i podlahu. Když už máme kostelík tak krásně spravený, zkusili jsme požádat o třetí dotaci. Jde nám nyní o záchranu historických varhan," řekla ludvíkovská starostka Dana Selingerová. Za získaných čtyři sta tisíc korun obec zrenovuje nejen varhany, ale i dva obrazy a několik litinových křížů, vyráběných v dobách minulých v ludvíkovských železárnách.

Sedmý výrobek Rieger-Kloss

Pro Ludvíkovské jsou varhany takovou srdeční záležitostí. „Je na nich psáno, že jde o sedmý výrobek krnovské firmy Rieger-Kloss. Tehdy, když byly vyrobeny, byly poslány na výstavu do rakouské Vídně, kde získaly jako výrobek jednu z hlavních cen," prozradila zajímavůstku starostka Selingerová. Varhany mají i další zajímavý osud, i když nejsou tak honosným hudebním nástrojem, jak jsou lidé zvyklí z větších kostelů.

„Jsou skromnější, řekla bych úměrné velikosti i vzhledem k ludvíkovskému kostelíku," uvedla Selingerová. Do poslední chvíle byly varhany funkční, i když byly vzhledem ke svému stáří poněkud hůře ovladatelné. Nebyly dokonce napadeny jinak všudypřítomnou dřevomorkou. Za celou dobu, co jsou v kostele, nebyly varhany nijak výrazně opravovány, momentálně se kolem nich točí dvě skupiny odborníků.

Jednak se restaurátoři věnují obnově skříně, včetně zlacení, technologické části varhan se teď věnuje Josef Friedel, po Evropě vyhlášený varhanář, a také pracovník krnovské firmy RiegerKloss. Pokud půjde vše podle plánu, veřejnost si po dlouhé době poslechne varhany letos na podzim. Pokud to bude k 15. září, šlo by o dárek ke sto padesátému výročí vysvěcení hlavního kříže na ludvíkovském hřbitově, sousedícího s kostelem.

„Uvažujeme u té příležitosti o slavnostní mši za doprovodu našich varhan," dodala starostka.