Jak se během dvaceti let podařilo v Lichnově zahladit stopy po velké povodni připomíná obecní kalendář na rok 2016. Jeho přípravu si vzal na starost lichnovský zastupitel Jan Gemela.

„Téma roku 2016 je v Lichnově jasně dané: výročí povodní. Protože se mi kromě materiálů pro obecní kalendář pro letošní rok podařilo nashromáždit také spoustu historických materiálů o lichnovských historických povodních od roku 1853, které se nám už do kalendáře nevešly, rád se o ně podělím s občany. Budu rád, když si vezmou s sebou přátele, vlastní fotografie a vzpomínky," popsal sobotní vzpomínkovou akci Jan Gemela.

Lichnov 1996: hotová apokalypsa

V historii Lichnova je 13. květen 1996 obzvlášť smutným dnem. Po celodenním dešti se v podvečer spustily intenzivní přívalové srážky. Protože Lichnov leží na dně údolí kolem řeky Čižiny, ohromná povodňová vlna musela projít celou obcí v délce kolem šesti kilometrů. Zničila majetek téměř za 500 milionů korun.

Do půl hodiny po prvním nárazu povodňové vlny se přerušilo telefonní spojení i dodávka elektřiny. Obyvatelé za večerního soumraku bezmocně sledovali, jak voda bere vše, co jí stálo v cestě. Lávky, ploty, automobily i části mostů. Proud odtrhával ze silnice kusy asfaltu a roloval ho jak těsto.

Když pohled na všeobecnou spoušť přikryla tma, začalo se rozléhat praskání domů pod náporem vody i volání lidi o pomoc. Povodeň kulminovala kolem 23 hodin. Déšť zcela ustal až po půlnoci. Teprve za ranního rozbřesku si bylo možno prohlédnout dílo zkázy v celém rozsahu.

Hromady bláta a kamení, zpřerážené stromy, domky bez plotů i s dírami ve zdech, utopená domácí zvířata, zničené automobily. Silnice jako by přestala existovat. Místo ní nové koryto Čižiny a kolem něj i dvoumetrové vymleté díry. Bohužel tehdy v Lichnově zahynul také jeden člověk, takže obyvatelstvo se nacházelo v hlubokém šoku.

V 6 km dlouhé obci nebyla sjízdná ani jedna komunikace. Ke svým rodinám a sousedům jsme docházeli po úbočích lichnovského údolí. Lichnovem po výmolech a kaskádách z kamení projela pouze osádka vozu Tatra. Plnila smutný úkol, vyprostila utonulého muže.

Řízení záchranných prací se ujal krizový štáb Okresního úřadu Bruntál. Silnice byly nesjízdné, zásobování potravinami a vodou dramatické. Přestože práce na obnově cest započaly okamžitě, teprve až po dvou týdnech byl Lichnov zase průjezdný. Potok byl vrácen do svého provizorního koryta a na pozůstatcích roztrhané silnice byla vybudovaná provizorní cesta.

Další velká povodeň přišla už za rok

Projekt celkové obnovy obce měl začít v roce 1997. Místo toho ale do Lichnova v červenci 1997 přišla další obrovská povodeň. Paradoxně ta druhá už pro Lichnov neměla tak dalekosáhlé následky, protože předešlá povodeň odnesla všechny překážky.

V roce 1997 už dravý proud měl cestu Lichnovem volnou, protože mu nepřekážely mosty, lávky ani vzrostlé stromy. Přesto lichnovští občané znovu prožívali hrůzu a paniku. Například v Zátoru, v Krnově, ve Vrbně nebo v Holčovicích byly povodňové škody ještě horší než roku 1996 v Lichnově.