Dnes se v někdejších krnovských kasárnách na ploše dva a půl hektaru nenajde ani jediná z více než stovky garáží. Jejich demolice začala počátkem října. Na jejich místě teď rostou hromady dlažebních kostek, panelů, drceného betonu a cihel.

„Dlažební kostky a panely nabízíme k prodeji, drcený beton použijeme na našich stavbách na zásyp kanalizací nebo na podkladní vrstvy komunikací,“ uvedl Georgios Bazakas, vedoucí investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Krnov.

Dlažební kostky v ceně čtyř a deseti korun podle velikosti, a železobetonové panely za dvě stě a pět set korun bude město prodávat jako přebytek použitého stavebního materiálu. Demolice garáží si vyžádala náklady sedm milionů korun. Město Krnov na ni získalo dotaci ve výši 5,34 milionu korun od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Demolici provádí společnost ŽSD, a.s. Po vyčistění území město na pozemku vybuduje infrastrukturu potřebnou pro výstavbu multifunkčních domů, v nichž budou byty a prostory pro podnikání nerušivého charakteru.

Tato akce patří mezi prioritní investiční akce Krnova na léta 2008 a 2009. Město na ni chce získat v příštím roce dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Zasíťované pozemky pak budou nabídnuty developerům k výstavbě. Se stejným projektem se město Krnov ucházelo o dotace už v minulých letech.

„Naši předchůdci v minulém volebním období se pokoušeli získat dotaci ze Společného regionálního operačního programu, ale neuspěli. My akci máme připravenou. Jak na vybudování infrastruktury, tak na výstavbu deseti multifunkčních domů je vydáno stále platné stavební povolení.

Počkáme si proto, jaké budou vyhlášeny dotační tituly a v únoru se opět pokusíme o získání finanční podpory – tentokrát ze strukturálních fondů,“ řekl místostarosta Krnova Bedřich Marek.