Původní přístroj sloužil v nemocnici bezmála deset let a kvůli opakovaným poruchám bylo rozhodnuto o jeho nahrazení modernějším typem. „CT je v diagnostice pacientů nenahraditelným přístrojem. Používá se k celé škále důležitých akutních či plánovaných vyšetření. Jako příklad mohu uvést pacienty, u nichž je podezření na mozkovou mrtvici. Vyšetření na CT s následným vyhodnocením nálezu zabere několik minut a lékaři ihned ví, o jaký typ mozkové mrtvice jde. Na základě jasných dat mohou správně rozhodnout o dalším postupu i zvolené léčbě,“ sdělil ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Zdůraznil, že nový přístroj značky Canon patří v současné době k absolutní špičce. „Chceme, aby naši pacienti měli stejnou kvalitu péče jako ve velkých městech. Nový tomograf má navíc také modul pro vyšetření srdce, které chceme v budoucnu nabídnout kardiologům z našeho regionu,“ doplnil Václavec.

Počítačová tomografie v krnovské nemocnici, leden 2023.
Nemocnice v Krnově chce modernější CT. Výměna znamená delší odstávku

Nové CT s označením Canon Aquilion ONE Genesis Edition je v mnoha ohledech sofistikovanější přístroj než jeho předchůdce. „Původní přístroj zobrazil v jednom snímku 64 řezů. Nové CT zobrazuje 320 řezů detektorových řad, přičemž je pacient vystavován o polovinu nižšímu záření, než tomu bylo u vyřazeného tomografu. Velmi důležitá je pro nás i šířka detektorů, při vyšetření dokážeme zabrat plochu o šířce 16 cm na jednu otáčku,“ vysvětlil primář radiodiagnostického oddělení krnovské nemocnice Ivo Šenkyřík.

Kromě výměny samotného CT musely proběhnout také stavební úpravy vyšetřovny. „V rámci oprav jsme zmodernizovali klimatizaci a signalizaci v ordinaci,“ prozradila provozně-technická náměstkyně Sdruženého zdravotnického zařízení SZZ Krnov Alena Motlíčková.

Očekává se, že nový přístroje by měl v nemocnici sloužit přibližně deset let.