Zaslouží si odpuštění sankce za staré chyby? V roce 2012 našla kontrola nesrovnalosti v členské základně hokejového klubu Krnov a následně se ukázalo, že v roce 2010 městské dotace pro děti a mládež klub použil pro dospělé hráče, a navíc byl překročen povolený limit na odměny trenéra.

PROHŘEŠKŮ BYLO VÍCE

Za tento faul přišel trest: hokejisté musí všechno vrátit, a pokud nedodrží splátkový kalendář, nedostanou už od města ani korunu.

Různé prohřešky proti pravidlům tehdy kontrola odhalila také v účastnictví několika dalších příjemců dotací. Nesrovnalosti zjištěné v účetnictví hokejistů, tenistů, florbalistů nebo skautů-junáků měly různou míru závažnosti, od formálních banalit až po falšování nebo nedodání dokumentů.

ODPOUŠTĚT, NEBO SE DRŽET ZÁSAD?

Od té doby krnovští zastupitelé stojí před dilematem, zda mohou v těchto kauzách brát v potaz polehčující okolnosti, nebo se musí držet principu „všem měřit stejným metrem".

Zastupitelé od té doby musí čelit obviněním, že namísto podpory sportu mu škodí svou zásadovostí a bazírováním na uhrazení starých sankcí.

BYLI HOKEJISTÉ UŽ DOST POTRESTÁNI?

Hokejový klub Krnov je přesvědčen, že za své chyby z roku 2010 už byl potrestán dostatečně, a požádal zastupitelstvo o prominutí zbývající dlužné částky.

Místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD) upozornil zastupitele, že by bylo nešťastné posuzovat žádost hokejistů samostatně. „Bylo by nefér rozhodnout ve prospěch jednoho oddílu, a ani se nezmínit o ostatních, které mají podobné problémy z minulosti," domnívá se místostarosta Michal Brunclík.

„Měli bychom začít receptem, za jakých podmínek by takový požadavek pro nás mohl být přijatelný," uvedl Brunclík s tím, že například by se zastupitelstvo mohlo zabývat jen žádostmi těch, kdo už uhradili minimálně polovinu sankce.

Starostka Krnova Jana Koukolová Petrová (ANO) ho doplnila, že hokejisté podle splátkového kalendáře uhradí městu polovinu svého závazku až v únoru 2018.

POZOR NA PRECEDENT!

Zastupitel Pavel Moravec (Krnovští patrioti) vidí i rizika tohoto návrhu.

„Mám obavy, aby nevznikl precedent. Když to pravidlo schválíme, tak všichni budou mít pocit, že po uhrazení padesáti procent mají možnost přestat splácet a svých závazků se nějakým způsobem vzdát. To se mi moc nelíbí," varoval Moravec.

Podobně to vidí i Renata Ramazanová (ODS): „Není možné dát paušálně takové pravidlo, protože se může stát, že s ním pak budou příjemci dotací kalkulovat," uvedla Ramazanová s tím, že každý případ by měl být posuzován individuálně.

A CO KAUZY TENIS A SOKOL?

Bývalá starostka Alena Krušinová (Krnovští patrioti) připomenula podobné kauzy z minulosti.

Například tenistům zastupitelé neodpustili dluh ani v situaci, kdy už uhradili tři čtvrtiny sankce a účetnictví zlepšili na jedničku. Přísnost vůči tenistům byla interpretována jako odstrašující případ, aby všichni sportovci počítali s tím, že nad jejich chybami zastupitelé nebudou přivírat oči.

„Tenisté tehdy žádali o podobnou úlevu jako hokejisté. Argumentovali tím, že už udělali potřebné změny, aby se pochybení neopakovalo, ale zastupitelstvo jim tehdy odmítlo závazky prominout. Naproti tomu když si požádali o prominutí Sokoli, kteří v porovnání s ostatními udělali opravdu velmi hrubé chyby a využití části financí nedokázali prokázat, zastupitelstvo jim čtrnácti hlasy odpustilo," porovnala Krušinová dva případy.

Zastupitelé odpustili Sokolům sankce na základě toho, že v minulosti před svým pochybením darovali městu značný majetek na stadionu, o který se sami nedokázali starat.

JUNÁK PLATÍ ZA DROBNOU CHYBU

Alena Krušinová připomenula zastupitelům, že občas rozhodují o odpuštění sankcí jen na základě toho, jak jim dlužník dokáže zahrát na city.

„Nemůžeme jednomu dluh odpustit a dalšímu ne třeba jen na základě toho, že tenis považujeme za business sport. Junáci dostali přeplatek za energii, použili ho v dobré víře, ale nevědomky tím porušili pravidla. Přestože nic se neztratilo a celá částka šla na děti, tak ten člověk, který to způsobil, nám to dodnes splácí ze svého.

Skauti Junáci jsou v tom v porovnání s hokejisty nevinně. Pokud by se mělo odpouštět hokejistům, tak ať nám přijdou na stůl obě tyto kauzy současně," poukázala Krušinová na potřebu posuzovat tyto případy komplexně.

Při hlasování zastupitelé žádost hokejistů o odpuštění zbytku sankce smetli ze stolu.