Od neděle do 31. července v Krnově působí misijní tým, jehož cílem je seznámit obyvatele města s křesťanskou vírou a životem církve. Včera misii otevřela zahajovací mše v kostele svatého Martina, následovala přednáška na faře Rozumový přístup k Bohu a večerní varhanní koncert Johann Sebastian Bach a jeho obdivovatelé.

Dnes (v pondělí) ve 20 hodin u svatého Martina přijde na řadu asi nejatraktivnější část programu: koncert houslového virtuosa Pavla Šporcla.

Misie jsou zaměřeny především na lidi, kteří stojí vně katolické církve. Jsou příležitostí k rozhovoru o víře, křesťanství nebo o otázkách dotýkajících se smyslu života. Členové misijního týmu přichystali pro obyvatele Krnova zajímavý program a jsou připraveni kdykoliv jim nabídnout rozhovor o duchovních věcech nebo třeba o sakrálních památkách.

„Misie je příležitostí setkání člověka s člověkem a člověka s Bohem. Každé takové setkání je obohacující. Misionáři přicházejí, jak se říká, se srdcem na dlani, aby zájemce pozvali k zamyšlení nad věcmi, které pro nás učinil Pán Ježíš, a aby také třeba posloužili radou či modlitbou a požehnáním. Často pro předsudky zaseté někdy v minulosti nevidíme boží milosrdenství, a to je škoda. Misie může napomoci křesťanům vyjít z jistého uzavření ven, na světlo,“ říká kněz Pavel Mayer, spirituál misie.

Součástí misie bude kulturní i vzdělávací program, koncerty, divadlo, přednášky, setkání v kostelích i evangelizace přímo na ulici. Zvláštní program bude připraven pro děti. V rámci misie se uskuteční také dny otevřených dveří v krnovských kostelích, aby se návštěvníci mohli seznámit s historií i významem děkanského kostela svatého Martina, poutního kostela Panny Marie na Cvilíně nebo kostela svatého Benedikta v Kostelci.

Průběh misie zajišťuje tým misionářů, složený z dobrovolníků z celé země, řeholníků i laiků. Po celou dobu misie je v Hobzíkově ulici v centru Krnova umístěn informační stánek se stálou službou, která bude zájemce seznamovat s programem a zodpoví jejich dotazy.

Program prvních dnů Dominikánské misie Krnov

Pondělí 25. července
14 až 16 hodin / Misie dětem – program pro děti (farní zahrada sv. Martina)
18 hodin / Cesta do Súdánu a dál… P. Mgr. MUDr. Mikuláš Buzický OP (fara u kostela sv. Martina), přednáška s promítáním
20 hodin / Pocta Paganinimu – Pavel Šporcl – pořádá MIKS Krnov (děkanský kostel sv. Martina), koncert světového houslového virtuosa – vstupné 250 korun
21.30 hodin / Noc v kostele – duchovní program (kostel sv. Martina)

Úterý 26. července
14 až 16 hodin / Misie dětem (farní zahrada sv. Martina)
18 hodin / Mezní otázky lidského života – Jiří Fuchs (fara u kostela sv. Martina), přednáška známého pražského filosofa
19.30 hodin / Sinaj – Eva Henychová (Koncertní síň sv. Ducha), koncertní vystoupení
21 hodin / Noc v kostele - duchovní program (kostel sv. Martina)

Středa 27. července
14 až 16 hodin / Misie dětem – program pro děti (farní zahrada sv. Martina)
18 hodin / Církev – organizace či organismus? Ludvík Grundman OP (fara u kostela sv. Martina), přednáška s diskusí
19.30 hodin / Večer s duchovní hudbou – Chrámový sbor od sv. Martina (kostel sv. Martina), koncert za účasti známých sólistů
21 hodin / Noc v kostele – duchovní program (kostel sv. Martina)

Čtvrtek 28. července
14 až 16 hodin / Misie dětem – program pro děti (farní zahrada sv. Martina)
14 až 17 hodin / Den otevřených dveří kostelů (kostel sv. Martina, kostel Panny Marie – Cvilín)
17 hodin / Cesta do hlubin inkvizitorovy duše – Martin Rosenbaum (studovna městské knihovny), netradiční přednáška
19.30 hodin / Rozjímání s gregoriánským chorálem (kostel sv. Martina), koncert Svatomichalské gregoriánské scholy z Brna
21.00 Noc v kostele - duchovní program (kostel sv. Martina)

Pátek 29. července
14 až 16 hodin / Misie dětem – program pro děti (farní zahrada sv. Martina)
18 hodin / Bůh – pravé štěstí člověka – P. LST PhDr. Štěpán Filip Th. D. (fara u kostela sv. Martina), přednáška
19.30 hodin / Hodů la Adonáj – Hudební sdružení Tof Toda (děkanský kostel sv. Martina), unikátní koncert hebrejských písní
21 hodin / Noc v kostele – duchovní program (kostel sv. Martina)

Sobota 30. července
10 až 12 hodin / Den otevřených dveří kostelů (kostel sv. Martina)
14 až 17 hodin / Den otevřených dveří kostelů (kostel Panny Marie – Cvilín, kostel sv. Benedikta – Kostelec)
16 hodin / Stvoření a záchrana – Václav Dostál (rajský dvůr kláštera minoritů), pantomima olomouckého mima
16.30 hodin / Oběti francouzské revoluce – divadelní spolek Historia (rajský dvůr kláštera minoritů), divadelní hra

Neděle 31. července
10 hodin / Zakončovací Mše svatá (kostel sv. Martina)