Izraelský velvyslanec Daniel Meron v pondělí v krnovské synagoze předal potomkům Antonína a Marie Belánikových ocenění Spravedlivý mezi národy. Izrael tento titul uděluje těm, kdo přispěli k záchraně Židů před holokaustem. Protože Antonín Belánik zesnul v roce 1976 a Marie Belániková v roce 2006, o jejich hrdinství podal svědectví Alexander Fried, kterého ukrývali ve svém domě.

„Alexandr Fried je jedním ze dvou bratrů, které v roce 1944 více než tři měsíce ukrývali moji rodiče na Slovensku v Dlhém Poli, než došlo k vyzrazení úkrytu. Bratři Ferdinand a Alexandr Fried tehdy byli ve věku 16 a 17 let,“ vysvětlila Marie Přádková z Krnova, která převzala ocenění za hrdinství svých zesnulých rodičů společně se svými sourozenci Eduardem Belánikem, Olgou Zapletalovou a Antonií Vojtkovou.

V době, kdy manželé Belánikovi schovávali židovské bratry na útěku, měla jejich dcera Antonie čtyři roky a Eduard byl půlroční miminko. Zpočátku je vydávali za své příbuzné a nabídli jim vlastní postel. Když vesnicí procházeli Vlasovci a vyhrožovali, že zabijí všechny, kdo schovávají Židy a vypálí jejich domy, připravili Belánikovi pro Ferdinanda a Alexandra úkryt na půdě a ve sklepě pod brambory. Když nacisté prohledali dům Belánikových a úkryt objevili, byli bratři Friedovi transportováni do koncentračního tábora Sachsenhausen. Během pochodu smrti byli osvobozeni Rudou armádou. Jejich zachránce nechali nacisté žít zřejmě proto, aby prozradili další osoby, které Židům pomáhaly.

Rodina Belánikových se po válce přestěhovala ze Slovenska do Krnova. Sourozenci vzpomínali, jak jejich matku v roce 1992 vyhledal Alexandr Fried, kterého naposledy viděla v prosinci 1944. Letos Alexandr Fried už jen na krnovském hřbitově položil květiny na hrob manželů Belánikových. Jeho bratr Ferdinand Fried zesnul před dvěma lety.

ČÍSLO 118 A 119

Mezi českými nositeli titulu Spravedlivý mezi národy mají Antonín Belánik a Marie Belániková číslo 118 a 119. Nejsou jediní nositelé tohoto vyznamenání, kteří žili v Krnově. Leopold a Antonie Bačovští se stali Spravedlivými mezi národy díky tomu, že se v ukrajinské Volyni ujali desetiměsíčního židovského chlapce Josefa Danckera. Jeho matka byla zabita ukrajinskými nacionalisty a otec odešel do války. Bačovští vychovávali Josefa Danckera společně se svými deseti dětmi. Jeho otec válku přežil a když bylo chlapci pět let, přišel si pro něj. Bačovští podobně jako mnozí další volyňští Češi našli nový domov na Krnovsku. Aloise Holuba na ocenění Spravedlivý mezi národy navrhl jeho spoluvězeň Sinaj Adler za to, jak v koncentračním táboře Mauthausenu pomáhal Židům shánět jídlo. Po válce se Alois Holub usadil v Krnově a pracoval ve varhanářském závodě Rieger-Kloss.