Tříděním se má zmenšit množství textilu v kontejnerech na běžný komunální odpad, který se bez užitku vyváží na skládku. Navíc kontejner na textil umožní oblečení nadále využívat pro charitativní účely, ale i pro recyklaci a druhotné využití.

Kontejner bude umístěn na Karáskové ulici v blízkosti sběrného dvora. Pokud se jej občané města naučí využívat, chce radnice zakoupit další i pro jiné městské lokality. Až dosud obnošené šatstvo Krnovanů končilo většinou v popelnicích a na skládce. Podle statistik se jedná zhruba o patnáct kilo na osobu a rok.