Jeden takový kurz, který připravuje chůvy na jejich povolání, právě probíhá v Krnově pod vzdělávací společností Edvia.

„Kurz probíhá v rámci projektu pro ženy, je financovaný z Evropského sociálního fondu a v rámci tohoto projektu bylo několik aktivit, které na sebe navazovaly, začínali jsme poradenským programem, holky měly počítačový rekvalifikační kurz a na ten navazoval kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,“ komentuje průběh koordinátorka Sabina Hrancová.

Účastnice mají celkem 60 hodin teorie a 120 hodin praxe.

„Učíme se toho hodně, například první pomoc, rozeznání dětských nemocí, psychologii a také etiku, ať víme, jak se chovat,“dodává jedna z budoucích chův Jana Hlaváčová.

Důležitou součástí je však samotná praxe, kdy se ženy učí, jak s malými dětmi pracovat a jsou pro učitelky v mateřských školách velkou pomocí. „Jsem na praxi v montessori jesličkách a práce s dvouletými dětmi je hodně zajímavá, děti jsou v tomto období hodně učenlivé,“ říká jedna z účastnic Jitka Güntherová.

„Já jsem ve státní školce v Branticích, tam má učitelka k pomoci právě tuto chůvu. Nejmenší děti se ještě ani tolik nezapojí do kolektivu jako ty starší, a kdyby se věnovala učitelka jen jim, tak by zase ty starší byly ochuzené,“ vysvětluje Jana Hlaváčová.

Podobný kurz probíhal v Krnově už před rokem. Nyní se uvažuje, že od roku 2020 budou školky muset brát povinně všechny děti od dvou let a tak budou mít v rozpočtu i finance na tyto chůvy.

„Opravdu si myslím, že uplatnění budou mít široké. Například už nyní z těch šestnácti chův, které teď máme, jich sedm od února nastoupilo do zaměstnání tam, kde byly na praxi. Takže holky mají opravdu velkou motivaci, aby zkoušky udělaly a získaly si osvědčení,“ dodává na závěr koordinátorka Sabina Hrancová.

(Hanusová Petra)