Původně bylo v Krnově zřízeno územní pracoviště OSSZ Bruntál v rámci pilotního projektu s tím, že po roce nadřízená krajská správa sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj vyhodnotí jeho vytíženost a provozní náklady a pak rozhodne, zda územní pracoviště v Krnově zůstane, či nikoliv.

V roce 2007 se zdál projekt krnovské pobočky OSSZ životaschopný a na dovybavení tohoto pracoviště poskytlo město Krnov finanční dar sto tisíc korun. Nyní se ale zdá, že mu v rámci úsporných škrtů hrozí zrušení.

Krnov si pobočku vybojoval

Pracoviště v Krnově si na České správě sociálního zabezpečení doslova vynutili krnovští zastupitelé. Obraceli se opakovaně na vedení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) s tím, že je nezbytné, aby krnovský mikroregion, čítající pětadvacet obcí a přes čtyřicet procent všech obyvatel okresu Bruntál, měl vlastní správu sociálního zabezpečení.

Služba pro celý region

Dnes krnovské pracoviště OSSZ Bruntál ve svém sídle v Revoluční ulici poskytuje služby z oblasti sociálního zabezpečení nejen pro místní Krnovany, ale také pro obyvatele Bohušova, Brantic, Býkova-Láryšova, Čakové, Dívčího Hradu, Heřmanovic, Hlinky, Holčovic, Hošťálkov, Janova, Jindřichova, Krasova, Lichnova, Liptaně, Města Albrechtic, Osoblahy, Petrovic, Rusína, Slezských Pavlovic, Slezských Rudoltic, Třemešné, Úvalna, Vysoké a Zátora.

Podle mluvčí ČSSZ Jany Buraňové o osudu krnovské pobočky ještě není rozhodnuto.

„Zástupci ČSSZ projednávali se starostkou města Krnova Alenou Krušinovou zajištění provozu pracoviště OSSZ Bruntál v Krnově. Obě strany pak představily varianty možného zabezpečení chodu tohoto pracoviště. Další jednání budou pokračovat. Věc je tak dosud otevřená," konstatovala tisková mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Odezva na možné rušení

Přesto už spekulace o možném uzavření krnovské pobočky vyvolaly bouřlivou odezvu.

Na starostku Krušinovou, ale i na hejtmana, starosty obcí mikroregionu Krnovsko, vedení ČSSZ a média se obrátil otevřeným dopisem jeden místní občan, který se podepsal jako J. Polák. Ten svou výzvu nazval Nesouhlas s rušením pobočky ČSSZ v Krnově.

„Nedovolte, aby Krnov, krnovský, albrechtický a osoblažský region přišel o tak důležitý úřad, který se teprve před pár lety podařilo prosadit na základě neustále rostoucích potřeb občanů, a zřídit za nemalé finanční prostředky. Zabraňte z titulu své funkce tomu, aby polovina obyvatel okresu musela zase cestovat, dnes už za nemalé peníze, vyřizovat si své úřední záležitosti opět do Bruntálu," uvádí ve své výzvě J. Polák s tím, že státní správa má sloužit občanovi a ne opačně. Obává se, že si lidé opět budou muset brát dovolenou, aby si mohli něco vyřídit na úřadě v Bruntále.

Dlouhá cesta na úřad

„Uvědomte si, jaká je dnes dopravní obslužnost a jaké jsou ceny jízdného. Uvědomte si také, jaká je zoufalá situace občanů například z Osoblahy, kteří to do Bruntálu mají zhruba 70 kilometrů v jednom směru. Cena jedné cesty je kolem osmdesáti korun, jedním směrem je to 2,5 hodiny a navíc sídlo pobočky ČSSZ je až na okraji Bruntálu směrem na Rýmařov.

Na Osoblažsku a Krnovsku je vysoká nezaměstnanost, a pro tyto lidi další výdaje navíc mohou být hodně velký problém. A to se nezmiňuji o tom, jaké jsou zimní povětrnostní podmínky na Bruntálsku a nebo možnosti při tak dlouhém cestování někde použít WC," stojí ve výzvě J. Poláka, který zdůrazňuje, že klienty OSSZ jsou především nemocní, zdravotně postižení, stárnoucí či matky s malými dětmi.

Vyřizují si zde starobní, vdovské a invalidní důchody, nemocenskou či mateřskou, ale také podnikatelé a OSVČ teď budou muset cestovat se svou agendou do Bruntálu.

„Pro tyto občany se pobočka v Krnově zřizovala, aby byla lépe dostupná, a ne aby přidělávala další a další problémy. Zrušit pobočku v Krnově bude jednoduché, obnovit ji potom už prakticky nemožné. Stačí pouze zdravý selský rozum, aby člověk pochopil, že se jedná o zcela chybné rozhodnutí. Vždyť Krnov je největší město v bývalém okrese.

Ve spádové oblasti Krnova bydlí téměř polovina obyvatel bývalého okresu Bruntál. Nebo jsme už tady občané druhé kategorie? A dočkáme se také zrušení pobočky soudu, úřadu práce, finančního úřadu či registru vozidel? Budeme časem jezdit do Bruntálu vyřizovat si také občanské průkazy, pasy a řidičské průkazy?," uzavírá svou výzvu otázkami J. Polák.