Nadvirna
Ukrajinská Nadvirna je okresním městem, které leží v Ivano-Frankivské oblasti na západě v podhůří Karpat. Má asi 23 tisíc obyvatel a dobře rozvinutý ropný a dřevařský průmysl. Až do první světové války byla Nadvirna součástí rakousko-uherské monarchie. V meziválečných letech byla připojena k Druhé polské republice. V roce 1942 se stala součástí Sovětského svazu a od získání nezávislosti Ukrajiny v roce 1991 je město její součástí. Fotografie Nadvirne jsou součástí tematické výstavy, která je v těchto dnech k vidění na schodišti radnice.

V ukrajinské delegaci, která z města Nadvirna dorazila do partnerského Krnova, jsou vedle představitelů města a okresu také specialisté na sociální otázky, práci s dětmi, sport a turistiku.

„Pracovníkům v sociálních službách chceme ukázat, jak tyto služby fungují u nás. Pracovníkům, kteří mají na starosti podporu turistiky, nabízíme stáž v informačním centru. A protože delegace projevila zájem také o prohlídku krnovské nemocnice, čeká ji návštěva vybraných oddělení," uvedla starostka Krnova Jana Koukolová Petrová.

Samostatný program má ředitel státního podniku Nadvirnjanské lesnictví, kterému se věnují zástupci místního mysliveckého sdružení.

Volyňští Češi a Poláci

Nadvirna se stala partnerským městem Krnova 27. října 2011 a nebyla to náhoda.

„Už dříve obě města spojovaly osudy krnovských občanů, volyňských Čechů. Jejich rodiny se po druhé světové válce k nám přestěhovaly právě z Ukrajiny. Krnov uzavřel partnerství s polským Prudnikem, kde někteří obyvatelé rovněž pocházejí z Ukrajiny. Prudnik byl partnerem Nadvirne už patnáct let. Pak bylo partnerské propojení všech tří měst logické," dodala starostka.

Plody spolupráce

V ukrajinské delegaci, která z města Nadvirna dorazila do partnerského Krnova, jsou vedle představitelů města a okresu také specialisté na sociální otázky, práci s dětmi, sport a turistiku.

V partnerské smlouvě se obě města zavázala, že budou spolupracovat v řadě oblastí.

Co se dosud podařilo, zrekapituloval Bogdan Zelenczuk z okresní státní správy ve městě Nadvirna: „Čtyři roky utekly jako voda. Navázali jsme spolupráci v oblasti vzdělávání, máme velké plány v oblasti sociální a jsem přesvědčen, že možnosti jsou také v oblasti turistiky."

Vloni například do Krnova a Prudniku zavítaly dvě skupiny nadvirjanských pedagogů, aby se seznámily se vzdělávacími soustavami obou zemí a zkušenostmi při výuce vybraných předmětů.

Humanitární pomoc

Důležitá součást partnerství je i humanitární pomoc.

V roce 2013 z Krnova do Nadvirne zamířil speciální zdravotní kočárek pro pětiletého chlapce postiženého dětskou mozkovou obrnou a také dary zaměstnanců Městského úřadu v Krnově, určené dětskému domovu.

A s dary bude ukrajinská delegace odjíždět také letos.

Charita Krnov společně s městem Krnov totiž vyhlásila sbírku určenou pro Caritas Tjačiv, především pro její farmu ve vesnici Tjačivka.

Z řad zaměstnanců Městského úřadu v Krnově se do ní zapojilo dvacet devět dárců. Kromě materiálních darů věnovali finanční obnos v celkové výši 6 550 Kč, za nějž byly nakoupeny hygienické pomůcky.

„K nám lidé přinesli finanční dary v celkové částce tři tisíce korun. Jsou určeny na nákup nářadí, jako jsou lopaty, hrábě, rýče, motyky," doplnila ředitelka Charity Krnov Monika Dudová.