Frézování povrchu v souvislosti s opravou kanalizace probíhá v úseku od křižovatky ulic Sokolovské a Textilní až po křižovatku s ulicí Čsl. armády.

Rekonstrukce se týká úseku, který je dlouhý 1,4 kilometru. Stavbu za více než 19 milionů korun realizuje společnost Strabag. Hotovo má být do konce roku. V rámci stavby bude nevyhovující potrubí pro odvod splaškových vod nahrazeno novým. Od ulice Textilní po Libušinu bude probíhat vložkování stávající kanalizace, a to bezvýkopovou technologií.

„Zároveň na dalších dvou místech začnou výkopové práce, protože od Libušiny ulice až po křižovatku s ulicí Čsl. armády bude prováděna výměna kanalizace pokládkou potrubí do vykopané rýhy,“ uvedl Lubomír Stýskala z krnovského odboru veřejných zakázek.

Protože se jedná o rozsáhlou stavbu, bude se provádět postupně, po úsecích.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ A HROZÍ I PRAŠNOST

„Občany upozorňujeme, že během pokládky kanalizačního potrubí bude komunikace v těchto úsecích hůře a místy vůbec neprůjezdná.

Současně se může stát, že v průběhu prací, i přes snahu zhotovitele zajistit úklid komunikace, bude zvýšená prašnost či zvýšené množství rozbahnělého materiálu na komunikaci,“ dodal Lubomír Stýskala.

KOMUNIKACI A CHODNÍK BUDOU ŘEŠIT AŽ PŘÍŠTĚ

Po položení nové kanalizace v celé délce bude vyříznutá drážka zahlazena asfaltem a navázána na okolní asfaltovou plochu komunikace.

„Vzhledem k nepříliš valné kvalitě stávající komunikace a obrubníků, absenci upravených vjezdů a kvalitních krytů chodníků by nebylo vhodné upravovat celý povrch komunikace novou vrstvou asfaltu, neboť by se tímto krokem stav komunikace nezlepšil,“ doplnil Lubomír Stýskala s tím, že bude ještě letos zadáno zpracování projektové dokumentace na stavební úpravu komunikace včetně přilehlých chodníků.

„Řešit bude výškové osazení silničních obrub podél komunikace včetně výškového navázání vjezdů na přilehlé pozemky, úpravu dlažeb chodníků a výškové osazení uličních vpustí z důvodu řádného odvedení povrchových vod z komunikací,“ uzavřel Lubomír Stýskala s tím, že konečná úprava komunikace a chodníků by mohla proběhnout do dvou let.