Pamětní desku společně odhalí ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov Ladislav Václavec, syn Vladimíra Šiguta současný primář neurologie Vladimír Šigut mladší a doktor Marek Spyra, primář ARO.

„V 70. letech docházelo k výraznému rozvoji pojmu akutní medicína. Byli to hlavně anesteziologové, kteří se zasloužili o položení základů oživování, resuscitace. Dokázali zajistit dýchací cesty a hlavně mechanicky nahradit funkci dýchání a oběhu, a tím výrazně zvýšit šanci na přežití u pacientů se zástavou dechu a srdeční činnosti," řekl doktor Ivan Pavlák, náměstek pro léčebnou péči a ombudsman krnovské nemocnice.

Doktor Šigut starší patřil mezi průkopníky nejen oboru anesteziologie a resuscitace, ale i mezi ty, kteří posunuli úroveň podávání anestezie v krnovském okrese. „A tak, jak se rozvíjela činnost anesteziologů, tak se rozvíjel i tento obor v našem regionu. Vznikala lůžková ARO oddělení, přednemocniční neodkladná péče záchranka, léčba bolesti, nutriční léčba. Za tím vším stál v počátcích pan kolega Šigut. Byl skutečným průkopníkem akutní medicíny," uvedl Pavlák.

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov současně pořádá 1. ročník odborné regionální konference Den akutní medicíny. Účastníci se na ni seznámí s konkrétními případy, které řešili lékaři i zdravotní sestry krnovské nemocnice.