V Krnově vznikla iniciativa, která usiluje o založení svobodné demokratické školy. Jde o koncept školy, kde jsou děti v rámci pravidel pány svého času. Škola poskytuje pestrou nabídku vzdělávání, ale je jen na dětech, zda ji využijí. "Pracujeme na tom, aby naše základní škola vznikla v září 2020," představuje se na svém webu Svobodná demokratická škola Erazim. 

Zatímco v běžné škole děti i rodiče přijmou školní řád jako předem daná pravidla, v demokratické škole o důležitých věcech spolurozhodují. Demokratická škola je založena na poznatku, že rozhodováním o pravidlech fungování školy se mládež naučí přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Učí se myslet za komunitu jako celek, nejen za sebe. Má svobodu hrát si i učit se zkoumáním a přemýšlením, učí se sledovat současně své vlastní i kolektivní zájmy. Děti se učí diskutovat, argumentovat a vyjednávat, což je důležitá zkušenost pro život, kterou ve většinovém modelu školství nezískávají. 

Dnes svobodná demokratická škola v Krnově ještě není, ale jejím založením se vážně zabývá skupina pedagogů a rodičů. Usilují o to, aby v září 2020 mohla soukromá Svobodná demokratická škola přivítat první žáky. Tato iniciativa už jednala se školským odborem Městského úřadu Krnov, a také starostovi Tomášovi Hradilovi představila ideový koncept svobodné demokratické školy.

"Myslím, že konkurence je dobrá věc i na poli školství. Může přispět k odvážnějšímu zavádění inovací i v našich základních školách. Jsem připraven vznik této školy podpořit v hlasování pro vydání kladného stanoviska města," potvrdil starosta Tomáš Hradil.

"Základní školy se snaží měnit způsob vzdělávání, ale je to dlouhá cesta. A než se věci posunou tam, kam bychom chtěli, budou už naše děti velké. Chceme jiné prostředí a způsob vzdělávání už teď. Proto jdeme cestou založení soukromé školy,“ představily se Zuzana Hazan a Jana Adamová, zástupkyně rodičů z iniciativy za vznik Svobodné demokratické školy.