Jedním ze způsobů, jak podpořit, aby děti více četly, mohou být tak zvaná Centra kolegiální podpory. Do sítě těchto center s názvem Vytváříme společenství nad knihou se zapojilo také osm krnovských škol. Jednou za měsíc probíhá dvouhodinové setkání formou workshopu na předem dané téma.

„Smysl center vidíme v tom, že se pravidelně scházejí lidé, kteří přímo pracují s dětmi. Navzájem si mohou předávat informace a zpracované materiály ke konkrétním činnostem. Ze strany pedagogů je dnes poptávka po praktických nápadech. A Centra kolegiální podpory umožňují tyto nápady nejen sdílet, ale i prožít. Následně jsou aktivity použitelné v hodinách", oceňuje přínos iniciativy Magdaléna Handlířová, učitelka ze ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově.

Rozkvetlé sakury na krnovském náměstí Hrdinů se rozlomily pod tíhou mokrého sněhu.
Sníh v Krnově napáchal víc škod na zeleni než loňská vichřice

Sdílet své zkušenosti mohou na setkáních pedagogové mateřských, základních a středních škol, knihovníci, vychovatelé, ale i rodiče a všichni, které toto téma zajímá.

Setkání se uskuteční v pondělí 24. dubna od 14.15 do 16 hodin na základní škole Janáčkovo náměstí v Krnově. Vstup je zdarma. Tématem pondělního workshopu je Společně do čtenářské dílny aneb Učíme se s knihou.

Jak Centra kolegiální podpory fungují?

V osmi centrech na území České republiky probíhají jednou za měsíc dvouhodinová setkání formou workshopu na předem dané téma. Při těch mohou účastníci pomocí osvědčených metod rozvíjet své znalosti a zkušenosti a inspirovat se pro svoji další práci. Pod odborným vedením si budou moci formulovat konkrétní dopad vyslechnutých inspirací na svou práci a hledat vlastní zónu nejbližšího rozvoje v oblasti didaktiky čtenářské gramotnosti.

(mai)