„Eduard Lipovský není zastupitel města Krnova,“ potvrdila mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Pokud by se jednalo o tiskovou chybu na hlasovacích lístcích předaných voličům, ty se už nepřetiskují.

Podle zákona krajský úřad zabezpečí vyvěšení informace o tiskových chybách ve volebních místnostech na území celého kraje a uvede opravu se správným údajem. Problém je v tom, že krajský úřad neexistujícího krnovského zastupitele Lipovského nepovažuje za tiskovou chybu.

První vážná nehoda se odehrála pět dní poté, co na obchvat Krnova vjela první auta.
Je to tady. První vážná bouračka na novém obchvatu Krnova po pěti dnech

„O tomto problému víme několik dní. Nicméně nejedná se o takzvanou tiskovou chybu,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová.

„V daném případě nejde o tiskovou chybu, neboť hlasovací lístek odpovídá tomu, co u tohoto kandidáta uvedl zmocněnec této politické strany. Nedošlo k žádnému zkreslení podaných údajů v procesu tisku hlasovacích lístků. Krajský úřad zároveň nemá jiný zákonný nástroj, jak reagovat na skutečnost nesprávného údaje na hlasovacím lístku,“ vysvětlila Miroslava Chlebounová, jakou roli má krajský úřad při kontrole údajů na hlasovacím lístku.

Krajský úřad může zkontrolovat podle jména a příjmení kandidáta jeho věk a trvalý pobyt, což jsou údaje, které má k dispozici v registru občanů či evidenci obyvatel. Voliči mohou hlasovat pro Eduarda Lipovského, přestože není krnovským zastupitelem, jak tvrdí jeho politická strana.

Šéfredaktor magazínu Legalizace Robert Veverka je obžalován z šíření toxikomanie. „Osvěta není zločin,“ hájí se u Okresního soudu v Bruntálu.
Osvěta a ne šíření toxikomanie, hájil se šéfredaktor Legalizace v Bruntále

„Za správnost údajů o povolání a členství v politických stranách a hnutích tak odpovídají jednotlivé kandidující subjekty. Krajský úřad tyto údaje neověřuje, protože neexistuje úřední evidence politické příslušnosti či povolání jednotlivých osob. Hlasovací lístek je použitelný pro tyto volby. Hlasy odevzdané pro uvedené kandidáty budou započítány, a to včetně případných hlasů pro pana Lipovského,“ uvedla Miroslava Chlebounová.

Může mít hlasovací lístek s nepravdivým údajem, že kandidát vykonává v Krnově mandát zastupitele, vliv na regulérnost parlamentních voleb? Odpověď by v tento okamžik byla pouhou spekulací. Každý občan zapsaný do seznamu voličů v okrsku, kde byl „krnovský zastupitel Lipovský“ volen, i každá politická strana, hnutí nebo koalice zaregistrovaná v kraji pro volby do Poslanecké sněmovny, může podat návrh na neplatnost volby kandidáta a domáhat se ochrany u soudu.

Zmocněnec této politické strany byl o tomto problému krajským úřadem informován,“ uzavřela Miroslava Chlebounová.