Krnovské zastupitelstvo se už delší dobu zabývá náměty na optimalizaci autobusových linek a odmítá žádosti Arrivy o zdražení jízdného.

„Začínáme pracovat na výběrovém řízení, které vysoutěží nového dopravce. Možná i stejného, pokud Arriva nasadí ty nejlepší podmínky," informoval krnovské zastupitelstvo místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD) s tím, že úvahy o přetrasování autobusových linek se budou týkat až nového dopravce, který začne ve městě působit od roku 2017.

Jsou linky vytížené?

Místostarosta Brunclík si pochvaluje, jak se v poslední době zlepšila metodika sledování vytíženosti spojů.

„Ariiva už zřejmě sama cítí, že smlouva dobíhá, a tak začala jednat s městem vstřícněji. Dokládá nám měsíční statistiky, takže si můžeme dělat častější výstupy než při výkazech za roky. Dřív nám z Arrivy odmítali dát statistické čísla o vytíženosti jednotlivých linek s tím, že to neumějí. Dnes už ty zásadní čísla k dispozici máme," popsal situaci Michal Brunclík s tím, že stále některé důležité údaje není možné rozklíčovat.

Jízda po městě za deset korun

Lze například zjistit, kolik cestujících využilo linku, ale už nelze dohledat, kolik zastávek na této lince urazili.

Je to způsobeno tím, že jízdenka po celém městě stojí deset korun bez ohledu na to, kolik kilometrů či zastávek se cestující sveze. „Současný systém nepozná, zda jedu autobusem od nemocnice až do průmyslové zóny, nebo vystoupím už u hřbitova," řekl Brunclík.

„Neumíme tedy konkrétně postihnout, odkud kam cestující linku využije. V Krnově se platí za jednu jízdu bez ohledu na to, jak je dlouhá. Proto neumíme posoudit, zda je nutné aby veškeré spoje dorazily až do cílových stanic. Uvedu modelový příklad. Nezjistíme například, zda by některý spoj mohl končit na sídlišti pod Cvilínem a nemusel zajíždět až do Červeného dvora," upozornil Brunclík hlavní nedokonalost současného systému.

Hledání úspor

Finanční výbor, který je poradním orgánem zastupitelstva, se zabýval výtěžností autobusových linek i tím, jak se do nákladů promítají různé ceny pohonných hmot. A při tom hledá možnosti úspor.

„Můžeme potvrdit, že Krnov má ze všech srovnatelných měst v širokém okolí nejnižší náklady na kilometr. Přesto jsou tu i rezervy. Například linky, které nejsou vytíženy, lze nahradit jinými druhy dopravy. Kdyby měli jezdit nahoru na Ježník dvě osoby, tak roli autobusů mohou snadno převzít taxíky, které mají podobnou frekvenci jízd do této lokality," informoval kolegy zastupitel Vladislav Vybíral.

Dražší jízdné? Nikdy!

Přestože v Krnově má dopravce opravdu nízké ceny za ujetý kilometr, problém je někde jinde. Někdy jezdí téměř prázdné. „V minulosti jsme museli čelit intenzivnímu tlaku na zvyšování ceny jízdného. To jsme odmítali ze dvou důvodů. Jednak by zdražení jízdenek vyhánělo lidi z veřejné dopravy a raději by cestovali autem, pěšky nebo na kole.

Dále tam byl tlak aby cestující z okrajových částí, třeba z Chomýže, měli vyšší ceny než ti, co využívají autobusovou dopravu jen v centru. To je nepřijatelné, protože bychom neradi dělili občany Krnova do kategorií podle toho, jak daleko bydlí od centra," vysvětlil strategii při určování jízdného Michal Brunclík.

Podle něj ve výběrovém řízení půjde hlavně o to, udržet na přijatelné úrovni doplatek na kompenzaci ztrát MHD. Dále bude město zohledňovat a posuzovat stáří autobusů, jejich ekologický provoz a také to, jak dopravce hodlá motivovat cestující k využívání MHD.