„Další částkou 8,5 milionu korun město přispělo na provoz domova pro seniory, v rámci kterého poskytujeme tři sociální služby. Z této částky je 2,5 milionu korun určeno na letošní revitalizaci zahrady, která by po opravě měla být dostupná všem klientům," uvedl místostarosta Krnova Jan Krkoška.

PODPORA ORGANIZACÍ

Dotacemi z rozpočtu města byla zatím podpořena činnost těchto organizací: Armáda spásy, Slezská diakonie, Charita Krnov, Centrum zdravotně postižených MSK, Eurotopia, Krystal Help, Lexikona, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, Onko Niké, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Svaz postižených civilizačními chorobami a Svaz tělesně postižených.

„Městská dotace pokrývá zhruba 35 až 40 procent našich nákladů. Bez finanční podpory města bychom museli omezit aktivity členek, například cvičení, semináře a besedy, účast na vzdělávacích akcích mimo Krnov i zastupování organizace v celostátních institucích, jako je Liga proti rakovině Praha a Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Praha, a účast na jejich akcích," vysvětlila Jarmila Novotná z organizace Onko Niké, jak městské dotace pomáhají organizaci zaměřené na podporu onkologických pacientů a na boj s rakovinou.

V případě služeb a projektů Slezské diakonie představuje dotace města Krnova průměrně kolem devíti procent rozpočtu.

„Dotace na sociální služby nejsou nárokové, to znamená, že s nimi nemůžeme počítat a každoročně žádáme všechny donátory nanovo, uvedla Šárka Gaudková ze Slezské diakonie. „Co se týče státní podpory, zažili jsme výkyvy v letech 2012 a pak v minulém roce na službách, které byly financovány přechodně z jiných zdrojů než státních, návrat pod státní dotaci byl velmi krušný.

Takže máme už několik velmi nepříjemných zážitků, kterým jsme museli čelit. Bohužel i snižovat úvazky nebo neprodlužovat pracovní smlouvy, tím pádem také omezovat kapacitu a na potřeby klientů reagovat jinak operativně," popsala Šárka Gaudková, jak jim dotace pomáhají, ale současně také často komplikují činnost.