„V tehdejší době se územní plán schvaloval trochu narychlo, v časové tísni a podle starého zákona. Teď musíme dát do pořádku záležitosti, které nejsou v souladu s nynějším stavem. Zejména z tohoto důvodu jsme v obci začali s přípravou nového územního plánu,“ vysvětlila starostka Karlovic Jana Helekalová. Územní plán je přitom základní dokument, od kterého se v podstatě odvíjí veškerý vývoj a rozvoj měst a obcí.

Obyvatelé Karlovic, kteří by chtěli například změnu využití svých pozemků a podobně, musí podat žádost na obecní úřad. „Zatím jsme dostali asi deset žádostí a to je příprava nového územního plánu teprve v začátcích. Dokládá to, že ten starý už opravdu nevyhovuje,“ dodala starostka Jana Helekalová.

Další možnost vyjádřit se k novému územnímu plánu budou mít lidé na plánovaném veřejném projednávání.

Územní plán není maličkost, jeho zpracování je náročné jak časově, tak finančně. V Karlovicích předpokládají, že jeho zpracování bude trvat dva až tři roky a náklady by měly dosáhnout 300 tisíc korun. „Na nový územní plán budeme žádat o dotaci. Čekáme jen na to, až se objeví nějaká výzva, do níž bychom se mohli přihlásit,“ sdělila starostka Helekalová.

Ladislav Olejníček