Jad Vašem (Věčné jméno) je nejvýznamnější památník obětí a hrdinů holocaustu v Izraeli. Založen byl v roce 1953 v Jeruzalémě na základě zákona izraelského parlamentu - Knesetu.

Hora Pamatování

Památník Jad Vašem, který tvoří rozsáhlý komplex budov, pomníků a soch na hoře Har Hazikaron (Hoře Pamatování), slouží především k tomu, aby se na oběti nevzpomínalo jako na neosobní čísla, ale jako na jedinečné lidské osoby s vlastním osudem.

Kromě jmen obětí i hrdinů, kteří se snažili zachránit židovské spoluobčany, v takzvaném Údolí zaniklých obcí najdeme také jména měst, kde v souvislosti s holocaustem zanikly židovské náboženské obce.

Mezi nápisy vyrytými do symbolických náhrobních kamenů najdeme také Krnov, Bruntál nebo Osoblahu jako připomínku, že zdejší židovská komunita byla zcela zdecimována při hrůzách holocaustu.

„Při návštěvě jeruzalémského památníku Jad Vašem jsem našel nápisy Osoblaha, která se v hebrejském přepisu uvádí jako Hocnploc, i Krnov neboli Jgndorf,“ řekl Pavel Kuča z Krnova, který se před týdnem vrátil z dovolené v Palestině a v Izraeli a přivezl si také fotky z památníku Jad Vašem.

Součástí památníku je také takzvaná zahrada, alej a Zeď spravedlivých. V roce 1963 byla zřízena Komise pro rozpoznávání spravedlivých, vedená nejvyšším Izraelským soudem, která uděluje titul Spravedlivý mezi národy lidem, kteří prokazatelně přispěli k záchraně Židů před holocaustem. Na seznamu Spravedlivých mezi národy je také 115 Čechů.

Mezi spravedlivými

„V památníku Jad Vašem jsem našel také jména manželů Bačovských z obce Martinovka na ukrajinské Volyni. Tito dva manželé patří mezi 115 českých Spravedlivých mezi národy. Shodou okolností tito hrdinové byli prarodiči paní profesorky Ludmily Čajanové z krnovského gymnázia. Zachránili život konkrétního člověka, pana Danckera,“ dodal Pavel Kuča, který v Zahradě spravedlivých vyhledal na Zdi spravedlivých vytesaná jména Leopolda a Antonie Bačovských.

Na této zdi jsou jména všech lidí, jimž byl udělen titul Spravedlivý mezi národy. Celá řada nositelů tohoto titulu má také v Aleji spravedlivých svůj strom. V Aleji spravedlivých je vysazeno více než dva tisíce stromů.