Využívat jej budou děti při tělocviku a při mimoškolním sportování a všichni milovníci sportu pro rekreační sportování.

Na hřišti jsou dva kurty pro volejbal, kurt na nohejbal a tenis, hřiště pro sálovou kopanou, basketbal a házenou. Pro krátké sprinty, štafetové běhy a vytrvalostní běhy bude sloužit atletický ovál v délce 150 metrů. Jednu podélnou stranu víceúčelového hřiště lemuje rozběhová dráha pro skok daleký a na druhé podélné straně je prostor pro běhy na 50 a 60 metrů.

Celý areál je osvětlený, takže se dá využívat i večer.

„Nové víceúčelové hřiště pro nás znamená splnění dlouholetého snu, toužili po něm celé generace žáků. Stavba začala po složité přípravě vloni 30 září, nebylo to vůbec jednoduché a stálo nás to hodně úsilí. Teď je hřiště hotové a může sloužit dětem i dospělým," řekl starosta Horního Benešova Michal Blažek.

„V minulosti děti mohly běhat pouze po chodníku kolem školy, skákat do dálky bylo několik let zakázáno z důvodu nevyhovujícího doskočiště. Na novém hřišti budou mít děti možnost vyzkoušet si jak klasické atletické disciplíny, tak různé míčové hry.

Budeme se snažit, aby hřiště nebylo dětmi využíváno pouze ve vyučování, ale ve spolupráci s městem se pokusíme zvýšit nabídku volnočasových aktivit," doplnil starostu ředitel školy Zdeněk Žanda.

Celkové náklady na nové hřiště dosáhly bezmála 21 milionů korun. Dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se městu na hřiště podařilo získat, jsou ve výši 10 milionů korun. „Při prvním pohledu na hřiště je celkem patrné, jak velká výšková úroveň je mezí hrací plochou a stávající zástavbou. Zajištění svahů si vyžádalo zhruba polovinu všech nákladů," vysvětlil místostarosta Horního Benešova Miroslav Petr.

Snahou města teď je vybudovat sociální zázemí v objektu 1. stupně základní školy.

Celý areál víceúčelového hřiště bude přístupný veřejnosti za podmínek stanovených provozním řádem a podmínek stanovených poskytovatelem dotace, ministerstvem školství.

Ladislav Olejníček