Noc kostelů je vzkazem, že tato místa jsou atraktivní nejen pro praktikující křesťany, ale také pro ty, kdo se zajímají o historii, kulturu a duchovní život. V některých kostelech si překvapivě přijdou na své také ornitologové. Stačí, aby v oknech vypadlo pár sklíček z poškozené vitráže, a ptáci už si sami najdou způsob, jak kostel zabydlet a využít.

Je tady klid a ideální úkryt před predátory. Mnohé ptačí druhy v kostelech dokonce zahnízdí a vykrmí své potomky.

Před vynálezem dronů byly vysoké kostelní věže jediná možnost, jak si celou obec prohlédnout z ptačí perspektivy i s okolní krajinou. Věřící mohou jen závidět ptákům, kteří vidí všechny detaily nádherně zdobených interiérů ze své ptačí perspektivy.

Podobenství v Bibli

Nebýt trusu, kostelní ptactvo ani nepůsobí moc rušivě. Naopak dává křesťanům podněty k zamyšlení. V Bibli je přece spousta ornitologických podobenství a metafor. Nejznámějším ornitologickým citátem z Bible je výrok z Matoušova evangelia: „Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.“

Zdroj: František Kuba

Podobných ornitologických zmínek najdeme v Bibli více. Třeba se dozvíme, že vlaštovky běžně hnízdily  v Šalomounově chrámu.  Žalmista zatoužil po tom, aby mohl stejně jako vlaštovka stále bydlet v Jehovově domě.  „Pták si našel dům a vlaštovka hnízdo pro sebe, kam nakladla své mladé – tvůj velkolepý oltář, Jehovo vojsk, můj Králi a můj Bože!“ stojí v 84. žalmu. „Čáp na nebesích – ten dobře zná své ustanovené časy,“ napsal prorok Jeremjáš biblický text o migračních trasách čápů.

O orlech se většinou v Bibli píše v souvislosti s dobrým zrakem nebo jako úvaha, proč víra připomíná vznášení na křídlech do nebe. „Často jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřátka pod svá křídla!,“ cituje Matouš Ježíšův výrok pronesený v Jeruzalémě o domestikovaném ptactvu neboli drůbeži.