Na jednání zastupitelstva se přímo střetly dva postoje – stáli proti sobě na jedné straně zastupitelé, kteří se shodli v názoru, že hazard je nějakým způsobem nutné regulovat, a na druhé straně provozovatelé heren. „Jsme ochotni respektovat jakoukoliv přísnou vyhlášku, zisky města budou ale pochopitelně nižší. Jsem přesvědčen, že hazard vymýtit nejde,“ uvedl jeden z provozovatelů Josef Janků.

Samotné zákazy ještě nikdy nic nevyřešily, řekl zastupitelům Jan Oltyán, provozovatel herny na Žižkově náměstí: „V naší herně pracují čtyři lidé ve věku 55 až 58 let. Jen na odvodech se platí ročně milion dvě stě tisíc korun.“ Zastupitel Radek Zatloukal, provozovatel Tipsport baru podotknul, že podnik s méně než čtyřmi automaty není hernou, a že není snadné zakázat všechny herní místa.

Nová vyhláška na to pamatuje, je podle ní zakázáno provozovat přístroje k hraní hazardních her v prostorách, které nejsou zkolaudovány jako herna. Že někteří prohrají v hazardu celé sociální dávky? Všichni jsme svéprávní, každý utrácí tam, kde chce.

„Regulace hazardu je současným trendem v celé republice,“ uvedl bruntálský starosta Petr Rys. Přesto zastupitelé nakonec nekývli na jednu z variant, zakazující hazard v Bruntále úplně. „Tím bychom postavili některé provozovatele před realitu, že skončí,“ konstatoval zastupitel Karel Svoboda. Také zastupitel Luděk Šarman zdůraznil právo na svobodné podnikání: „Ani nemáme páky jim to zakazovat.“

Zastupitelé vybrali jednu ze čtyř variant, připravených k regulaci hazardu ve městě, i místních částech Karlovec a Kunov. Vyhláška ve zkratce omezuje provoz heren ve všedních dnech od půlnoci do šesté hodiny ranní a ve dnech pracovního klidu od druhé do šesté hodiny ranní. Herny musí hlídat kvalitní kamerový systém, veškeré reklamy jako neony a jiná cingrlátka mají z heren zmizet. Vyhláška nabývá účinnosti právě dnes, 20. prosince.

Druhým místním předpisem, vydaným zastupitelstvem v úterý 13. prosince, je obecně závazná vyhláška, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení na území města. „Časy zákazu provozování pohostinských zařízení se shodují se zákazem provozu heren,“ doplnil mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Proč vyhláška, omezující hazard:

Důvodem vydání této vyhlášky jsou zkušenosti s porušováním veřejného pořádku, rušením nočního, ničením majetku a dalšími negativními jevy v souvislosti s pohybem podnapilých lidí ve městě v pozdních hodinách. Záznamy z kamer, pořízená v provozovnách od 20. prosince budou on-line přístupné městské policii či Policii ČR.

Zdroj: MĚSTO BRUNTÁL